Zamknij okno Drukuj dokument

maj 727-961

Załączniki

OR.0050.727.2019_BRM w sprawie uznania za celową realizację zadania publicznego przez Stowarzyszenie zwykłe "Nie, możliwe!" w Żorach oraz zawarcia z oferentem umowy wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację (28.7kB)    
OR.0050.728.2019_FB w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2019r. (29kB)    
OR.0050.729.2019_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta Żory na 2019r. (34.8kB)    
OR.0050.730.2019_FB w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (20.8kB)    
OR.0050.731.2019_IMI w sprawie zawarcia umowy z Tauron Dystrybucja Spółka Akcyjna na zwiększenie mocy przyłączeniowej w rozbudowywanym budynku ZSP-6 (26.6kB)    
OR.0050.732.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r. (20.8kB)    
OR.0050.733.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r. (25.2kB)    
OR.0050.734.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na przeniesienie słupa z tablicą informacji pasażerskiej zlokalizowanego przy dworcu PKP w Żorach (29kB)    
OR.0050.735.2019_ZZE w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r. (20.5kB)    
OR.0050.736.2019_ZZE w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r. (21.9kB)    
OR.0050.737.2019_IS w sprawie sfinansowania opłaty zmiennej za usługi wodne za III kwartał 2018r. (18.8kB)    
OR.0050.738.2019_BPKS w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r. (22.6kB)    
OR.0050.739.2019_BPKS w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r. (24.3kB)    
OR.0050.739A.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r. (23.7kB)    
OR.0050.740.2019_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r. (24.6kB)    
OR.0050.741.2019_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Miasta Żory na 2019r. (26.8kB)    
OR.0050.742.2019_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r. (28kB)    
OR.0050.743.2019_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Miasta Żory na 2019r. (30.1kB)    
OR.0050.744.2019_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r. (25.6kB)    
OR.0050.745.2019_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Miasta Żory na 2019r. (29.8kB)    
OR.0050.746.2019_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r. (44.7kB)    
OR.0050.747.2019_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Miasta Żory na 2019r. (47.4kB)    
OR.0050.748.2019_IMI w sprawie zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w przetargu nieogrniczonym na bieżące utrzymanie i remont oznakowania poziomego na drogach będących w zarządzie Prezydeta Miasta Żory w 2019r. (23.9kB)    
OR.0050.749.2019_BRM w sprawie uznania za celową realizację zadania publicznego przez Fundację TEANO oraz zawarcia z oferentem umowy wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację (26.5kB)    
OR.0050.750.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia do 30.000 euro i zlecenie "wykonania przeglądu podstawowego (okresowa kontrola roczna) dróg publicznych będących w zarządzie prezydenta miasta Żory" (25.3kB)    
OR.0050.751.2019_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 30.000 euro na usługę promocyjną (19.5kB)    
OR.0050.752.2019_SM w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa gruntu wydzielonego pod drogę publiczną w trybie art. 98 ust. 3 ustwy o gospodarce nieruchmościami (20.2kB)    
OR.0050.753.2019_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30.000 euro na wykonanie identyfikacji wizualnej dla Żorskiego Budżetu Obywatelskiego (22.1kB)    
OR.0050.754.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na usługę polegającą na rozstawieniu, demontażu i opróżnianiu dodatkowych 15 szt. koszy ulicznych na miejskim rynku w związku z obchodami Świeta Ogniowego (27kB)    
OR.0050.755.2019_ZG w sprawie udzielenia zamówienia do kwoty 30.000 euro na sprzedaż i dostarczenie 23 szt. jonizatorów na potrzeby Urzędu Miata Żory w ramach projektu "Zdrowiej znaczy efektywniej - poprawa warunków pracy w Urzędzie Miasta Żory" (32.9kB)    
OR.0050.756.2019_BPKS w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r. (21.7kB)    
OR.0050.757.2019_BPKS w sprawie zmian w planie Urzędu Miasta Żory na 2019r. (23.9kB)    
OR.0050.758.2019_SM w sprawie zlecenia AMK Portal Sp. z o.o. z siedzibąw Żukowie świadczenia usług publikacji ogłoszeń oraz artykułów promocyjnych w serwisie www.monitorurzedowy.pl (27.1kB)    
OR.0050.759.2019_SM w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa gruntu wydzielonego pod drogę publiczną w trybie art. 98 ust. 3 ustwy o gospodarce nieruchmościami (20.5kB)    
OR.0050.760.2019_BPKS w sprawie sfinansowania kosztów związanych z organizacją Turnieju Koszykówki o Puchar Miasta Ognia, który odbędzie się w dniach 10-12 maja br. w Żorach (24.1kB)    
OR.0050.761.2019_ZBM w sprawie odstąpienia od wdrożenia procedury przetargowej na wynajem lokalu użytkowego (25.9kB)    
OR.0050.762.2019_ZBM w sprawie odstąpienia od wdrożenia procedury przetargowej na wynajem lokalu użytkowego (26.2kB)    
OR.0050.763.2019_ZBM w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości (59.1kB)    
OR.0050.764.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie (24.5kB)    
OR.0050.765.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r. (24.4kB)    
OR.0050.766.2019_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r. (25.1kB)    
OR.0050.767.2019_FB w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory oraz placówek oświatowych na 2019r. (74.6kB)    
OR.0050.768.2019_FB w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory oraz placówek oświatowych na 2019r. (32.5kB)    
OR.0050.769.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r. (20.1kB)    
OR.0050.770.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta na 2019r. (24kB)    
OR.0050.771.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r. (21.9kB)    
OR.0050.772.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta na 2019r. (24.8kB)    
OR.0050.773.2019_IMI w sprawie miany zarządzenia nr OR.0050.711.2019 r. w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na wykonanie rozbiórki ekranów akustycznych przy DK 81 w Żorach (25.8kB)    
OR.0050.774.2019_ZG w sprawie zlikwidowania samochodu słuzbowego - Fiat Uno (15.8kB)    
OR.0050.775.2019_IS w sprawie zawarcia aneksu do umowy udzielenia dotacji do modernizacji pokryć dachowych lub elewacji obiektów budowlanych zawierających azbest (21.2kB)    
OR.0050.776.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r. (18.3kB)    
OR.0050.777.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta na 2019r. (22.5kB)    
OR.0050.778.2019_IMI w sprawie zawarcia aneksu nr 1 do umowy na przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przedszkola na budynek kulturalno-oświatowy na potrzeby Miejskiego Ośrodka Kultury (28.5kB)    
OR.0050.779.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r. (18.5kB)    
OR.0050.780.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta na 2019r. (21.8kB)    
OR.0050.781.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartosci do 30.000 euro i zawarcia umowy na wykonanie wymiany uszkodzonego kabla zasilającego tablicę informacyjną w Żorach przy Al.Jana Pawła II (30.6kB)    
OR.0050.782.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na remont 8 grobów wojennych zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Żory (25.9kB)    
OR.0050.783.2019_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r. (26kB)    
OR.0050.784.2019_FB w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta na 2019r. (27.6kB)    
OR.0050.785.2019_SIR w sprawie zmian w budżecie placówki oświatowej (18.7kB)    
OR.0050.786.2019_SIR w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory oraz placówki oświatowej na 2019r. (29.7kB)    
OR.0050.787.2019_ZG w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r. (21.9kB)    
OR.0050.788.2019_ZG w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory (29.1kB)    
OR.0050.789.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta na 2019r. (23.3kB)    
OR.0050.790.2019_ZZE w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy o świadczenie usługi dustrybucji energii elektrycznej do zasilania oświetlenia ulicznego ul. Wileńskiej w Żorach (29.5kB)    
OR.0050.791.2019_ZSS w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na pokrycie kosztów związanych z realizacją programu profilaktyki zintegrowanej pn. "CUDER" (36.5kB)    
OR.0050.792.2019_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30.000 euro na zakup bluz, polówek oraz t-shirtów w związku z wydarzeniem miejskim "450 lat Ewangelików w Żorach" (22.8kB)    
OR.0050.793.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zlecić wykonanie ponownych uzgodnień przebiegu projektowanych instalacji zewnętrznych i przyłączy oraz projektowanej lokalizacji zjazdu z drogi publicznej z gestorami sieci d (33.3kB)    
OR.0050.794.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zlecenie wykonania opinii technicznej określającej możliwości wykonania rozbudowy hali ZS3 w Żorach (28.8kB)    
OR.0050.795.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na naprawę drzwi prawych toalety miejskiej zlokalizowanej przy ul. Folwareckiej (24.4kB)    
OR.0050.796.2019_IS w sprawie organizacji Powiatowego Konkursu Przyrdniczo-Ekologicznego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych (22.1kB)    
OR.0050.798.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r. (22kB)    
OR.0050.799.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta na 2019r. (26.5kB)    
OR.0050.800.2019_IMI w sprawie zmian budżecie miasta na 2019r. (21.2kB)    
OR.0050.801.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta na 2019r. (24.6kB)    
OR.0050.802.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r. (20.2kB)    
OR.0050.803.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta na 2019r. (22.1kB)    
OR.0050.804.2019_SM w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Zory na 2019r. w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (22.2kB)    
OR.0050.805.2019_ED w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na organizację szkolenia dla dyrektorów żorskich szkół i placówek oświatowych (25.7kB)    
OR.0050.806.2019_IMI w sprawie zgody na udzielenie zamówienia o wartosci do 30.000 euro i zawarcie umowy na dostawę i montaż urządzeń zabawowych (30.3kB)    
OR.0050.807.2019_SM w sprawie zawarcia umowy na zajęcie nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Żory reprezentowanej przez Prezydenta Miata Żory (21.7kB)    
OR.0050.808.2019_SM w sprawie zawarcia umowy na zajęcie nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Żory reprezentowanej przez Prezydenta Miata Żory (22kB)    
OR.0050.809.2019_SM w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Miejske Zakłady Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. w Żorach w wysokości 195 300,00 zł (30.7kB)    
OR.0050.810.2019_SM w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Zakłady Techniki Komunalnej Sp. z o.o. w Żorach ul. Okrężna 5 w wysokości 2 170 000,00 zł (30kB)    
OR.0050.811.2019_ED w sprawie zwrotu kosztów przejazdów wychowanków i uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez (69.2kB)    
OR.0050.812.2019_ZBM w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego, nieograniczonego - licytacji na lokal użytkowy (136.4kB)    
OR.0050.813.2019_SIR w sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Żory na OR.0050.686.2019 z dnia 24.04.2019r. w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory oraz placówek oświatowych (65.2kB)    
OR.0050.814.2019_OR w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2019r. (23.2kB)    
OR.0050.815.2019_OR w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta na 2019r. (21.9kB)    
OR.0050.816.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r. (18.4kB)    
OR.0050.817.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta na 2019r. (21.3kB)    
OR.0050.818.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r. (20.9kB)    
OR.0050.819.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta na 2019r. (24.1kB)    
OR.0050.820.2019_ED w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4, Szkoły Podstawowej Nr 13, Szkoły Podstawowej Nr 16, Zespołu Szkół Specjalnych, Zespołu Szkół Nr 1 oraz Poradni Psycholo (80.6kB)    
OR.0050.821.2019_SIR w sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Żory nr OR.0050.687.2019 z dnia 24.04.2019r. (24.4kB)    
OR.0050.822.2019_FB w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zlecnia wykonania usługi doradztwa podatkowego dotyczącego bieżących rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług (28.1kB)    
OR.0050.823.2019_BPKS w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania i przyjęcia rozliczenia z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu pn.: "Sprzed komutera na boisk (24.6kB)    
OR.0050.824.2019_BPKS w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania i przyjęcia rozliczenia z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu pn.: "Żory miasto ognia i kosz (25.9kB)    
OR.0050.825.2019_BPKS w sprawie udzielenia Stowarzyszeniu Na Marginesie wsparcia z budżetu gminy w formie dotacji celowej na dofinansowania realizacji zadania publicznego w zakresie promocji miasta Żory pn.: "Radio Żory dla miasta Żory - 10 lat Radio Żory (31.2kB)    
OR.0050.826.2019_FB w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zlecenia wykonania usługi analizy, wspracia w zakresie odliczania podatku od towarów i usług za 2015r. (29.6kB)    
OR.0050.827.2019_FB w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Żorach za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku (774.3kB)    
OR.0050.828.2019_FB w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum w Żorach za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku (512kB)    
OR.0050.829.2019_ZBM w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości (58.3kB)    
OR.0050.830.2019_ZBM w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości (58.5kB)    
OR.0050.831.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r. (19.7kB)    
OR.0050.832.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta na 2019r. (21.8kB)    
OR.0050.833.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r. (17.9kB)    
OR.0050.834.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta na 2019r. (21.8kB)    
OR.0050.835.2019_FB w sprawie zmiany w budżecie Miasta Żory na 2019r. (26kB)    
OR.0050.836.2019_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Miasta Żory na 2019r. (27.8kB)    
OR.0050.837.2019_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r. (27.3kB)    
OR.0050.838.2019_FB w sprawie zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Miasta Żory na 2019r. (39.3kB)    
OR.0050.839.2019_ZSS w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na pokrycie kosztów związanych z realizacją programu profilaktyki zintegrowanej pn. "GWIAZDA MOCY - PIERWSZA WYPRAWA" (34.2kB)    
OR.0050.840.2019_SIR w sprawie zmiany zarządzenia nr OR.0050.710A.2019 z dnia 25.04.2019r. w sprawie udzielenia zamówienia do 30.000 euro na usługę gastronomiczną podczas szkolenia na temat "Jak dbać o zdrowie, aby obniżyć skłonność do reakcji stresowych (31.6kB)    
OR.0050.841.2019_ZG w sprawie udzielenia zamówienia do 30.000 euro na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta Żory (23.2kB)    
OR.0050.842.2019_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30.000 euro na wydruk tablic do gablot w dzielnicach wraz z montażem (22.2kB)    
OR.0050.843.2019_BPKS w sprawie zmiany Zarządzenia z dnia 26.03.2019r. w sprawie sfinansowania kosztów organizacji obchodów Święta Ogniowego (23.5kB)    
OR.0050.844.2019_SIR w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r. (20.3kB)    
OR.0050.845.2019_SIR w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory (35.3kB)    
OR.0050.846.2019_SIR w sprawie zawarcia aneksu nr 1 do umowy zlecenia na przeprowadzenie stacjonarnych szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe mieszkańców miasta oraz zmiany zarządzania Prezydenta Miasta Żory nr OR.0050.233.2019 z dnia 13.02.2019r. (35.8kB)    
OR.0050.847.2019_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r. (24.6kB)    
OR.0050.848.2019_FB w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory oraz placówek oświatowych na 2019r. (50.4kB)    
OR.0050.849.2019_IMI w sprawie sfinansowania kosztów przekroczeń obmiarowych związanych z budową i utwardzeniem dróg w Żorach - etap VI. Budowa zatok parkingowych przy drodze dojazdowej na wysokości budynku nr 21 na os. Pawlikowskiego w Żorach (26.7kB)    
OR.0050.850.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na budowę oświetlenia przejść dla pieszych zlokalizowanych przy skrzyżowaniu ul. Głównej z ul. Szkolną w Żorach (30.2kB)    
OR.0050.851.2019_BPKS w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania i przyjęcia rozliczenia z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu pn.: "Rywalizacja zawodników K (30.5kB)    
OR.0050.852.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na dostawę mączki ceglanej oraz piasku na teren boiska baseballowego zlokalizowanego przy ul. Minimalnej w Żorach (31.3kB)    
OR.0050.853.2019_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30.000 euro na wykonanie materiałów promocyjnych w związku z wydarzeniem miejskim "450 lat Ewangelików w Żorach" (22.5kB)    
OR.0050.854.2019_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30.000 euro na wykonanie materiałów promocyjnych w związku z wydarzenim miejskim "450 lat Ewangelików w Żorach" (22.9kB)    
OR.0050.855.2019_IMI w sprawie zmiany zarzadzenia nr OR.0050.534A.2019 z dnia 01.04.2019r. (18kB)    
OR.0050.856.2019_ZBM w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości (55.5kB)    
OR.0050.857.2019_ZG w sprawie udzielenia zamówienia do 30.000 euro na wykonanie konserwacji oraz naprawy urządzeń klimatycznych znajdujacych się w pomieszczeniach serwerowni w budynkach Urzędu Miasta Żory (27.6kB)    
OR.0050.858.2019_ZG w sprawie udzielenia zamówienia do 30.000 euro na wykonanie konserwacji oraz naprawy urządzeń klimatycznych znajdujacych się w pomieszczeniach serwerowni w budynkach Urzędu Miasta Żory (26.9kB)    
OR.0050.859.2019_IMI w sprawie zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w przetargu nieograniczonym na utrzymanie i konserwcję terenów zielonych na terenach Gminy Miejskiej Żory w 2019r. - etap III w zakresie części 1-6 zamówienia (24.4kB)    
OR.0050.860.2018_SM w sprawie zawarcia umowy na zajęcie nieruchomości będącej własnością Gminy Żory reprezentowanej przez Prezydenta Miasta Żory (21.7kB)    
OR.0050.861.2019_SM w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa gruntu wydzielonego pod drogę publiczną w trybie art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami (20.7kB)    
OR.0050.862.2019_SM w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa gruntu wydzielonego pod drogę publiczną w trybie art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami (20.9kB)    
OR.0050.863.2019_SM w sprawie przeznaczenia do zbycia prawa własności nieruchomości położonych w Żorach przy ulicy Pawła Lokaja, Katowickiej i Sudeckiej (119.3kB)    
OR.0050.864.2019_SM w sprawie ogłoszenia drugiego nieograniczonego przetargu ustnego (licytacji) na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Żorach przy ulicy Wodociągowej (36.3kB)    
OR.0050.865.2019_IS w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2019r. (19.6kB)    
OR.0050.866.2019_IS w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r. (22.6kB)    
OR.0050.867.2019_IS w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji celowej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Miasta Żory (20.2kB)    
OR.0050.868.2019_IMI w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia o wartości do 30.000 euro oraz zawarcia umowy na dostarczenie, montaż i utrzymanie oznakowania wiaduktu w ciagu drogi krajowej nr 81 ul. Katowickiej w Żorach zgodnie z projektem organ (27.7kB)    
OR.0050.869.2019_IS w sprawie zawarcia umowy o powierzenie gruntu w ramach projektu pn.: "Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Żory" (35.4kB)    
OR.0050.870.2019_IS w sprawie zawarcia umowy o powierzenie gruntu w ramach projektu pn.: "Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Żory" (35.4kB)    
OR.0050.871.2019_IS w sprawie zawarcia umowy o powierzenie gruntu w ramach projektu pn.: "Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Żory" (35.2kB)    
OR.0050.872.2019_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30.000 euro na wydruk plakatów i baneru (21.2kB)    
OR.0050.873.2019_IMI w s prawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na remont 7 obiektów małej architektury zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Żory (25.6kB)    
OR.0050.874.2019_FB w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żorach za okres od 1 sycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku (327.2kB)    
OR.0050.875.2019_BRM w sprawie rozwiązania umowy na BRM.526.1.25.2019.KS i zwrotu udzielonej dotacji na realizację zadania publicznego (21.7kB)    
OR.0050.876.2019_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia do 30.000 euro na usługę promocyjną podczas 3 Rajdu Śląska 2019 (22.8kB)    
OR.0050.877.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności mostowej przy przebudowie wiaduktu w ciągu ul. Nowopszczyńskiej w Żorach (34.8kB)    
OR.0050.878.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i wykonania inwentaryzacji zieleni przy ul Klasztornej w Żorach (27.7kB)    
OR.0050.879.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zlecenia dostawy doposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej dla potrzeb dzielnicy Rój (26.8kB)    
OR.0050.880.2019_BPKS w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania i przyjęcia rozliczenia z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu pn.: "Przygotowanie i uczestni (25.5kB)    
OR.0050.881.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r. (18.7kB)    
OR.0050.882.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory (22.3kB)    
OR.0050.883.2019_OR w sprawie sfinansowania opłaty sądowej od pozwu w sprawie powództwa Gminy Miejskiej Żory (20.8kB)    
OR.0050.884.2019_BRM w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania i przyjęcia rozliczenia Stowarzyszenia Międzykulturowego MALOKA z udzielonej z budżetu gminy dotacji celowej (20.7kB)    
0OR.0050.885.2019_BRM w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania i przyjęcia rozliczenia Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Żory z udzielonej z budżetu gminy dotacji celowej (20.6kB)    
OR.0050.886.2019_SIR w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory oraz placówek oświatowych na 2019r. (26.8kB)    
OR.0050.887.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na wykonanie wyłącznika pożarowego prądu w budynku Szkoły Podstawowej nr 17 w Żorach (29.3kB)    
OR.0050.888.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie (21.7kB)    
OR.0050.889.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r. (20.8kB)    
OR.0050.890.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r. (18.2kB)    
OR.0050.891.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r. (21.4kB)    
OR.0050.892.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r. (19.5kB)    
OR.0050.893.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r. (21.5kB)    
OR.0050.894.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użtkowego dla przebudowy otwartego stawu kąpielowego zlokalizowanego w Żorach przy ul. Kłokocińskiej 78 (34.1kB)    
OR.0050.895.2019_IS w sprawie umowy o powierzenie grantu w ramach projektu pn. "Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Żory" (34.5kB)    
OR.0050.896.2019_IS w sprawie umowy o powierzenie grantu w ramach projektu pn. "Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Żory" (35.9kB)    
OR.0050.897.2019_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r. (27.2kB)    
OR.0050.898.2019_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Miasta Żory na 2019r. (31.5kB)    
OR.0050.899.2019_IMI w sprawie wydzierżawienia Gminie Miejskiej Żory fragmentu działek o numerach: 2233/115 oraz 2440/183 od Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach pod wiaty przystankowe (28.5kB)    
OR.0050.900.2019_IS w sprawie umowy o powierzenie grantu w ramach projektu pn. "Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Żory" (35.3kB)    
OR.0050.901.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i wykonania inwentaryzacji drzew i krzewów rosnących na terenie przeznaczonym pod inwestycję rozbudowy ZSP-5 w Żorach (30.1kB)    
OR.0050.902.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zlecenia dostawy oraz monyazu elementów małej architektury na Placu im. Księcia Władysława (28.7kB)    
OR.0050.903.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i wykonania remontu pokrycia dachowego hangaru zlokalizowanego przy kąpielisku Śmieszek w Żorach (27.7kB)    
OR.0050.904.2019_ZI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na zakup usługi dostępu do Internetu w trzech lokalizacjach ze streamingiem w firmie Syrion sp. z o.o. (36.9kB)    
OR.0050.904A.2019_ZP w sprawie zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w przetargu nieograniczonym na budowę drogi wraz z odwodnieniem rejonie ul. Drwali w Żorach (20.9kB)    
OR.0050.905.2019_ZI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na zakup licencji modułu eZPD systemu eDIOM w firmie Designers sp. z o.o. (24.2kB)    
OR.0050.906.2019_ZI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na zakup rezerwowej usługi dostępu do Internetu w jednej lokalizacji w firmie Orange sp. z o.o. (31.5kB)    
OR.0050.907.2019_FB w sprawie przedłożenia informacji o zasadach ewidencji w kasach rejestrujących (155.5kB)    
OR.0050.908.2019_IS w sprawie sfinansowania opłat stałych za usługi wodne za I, II, III i IV kwartał 2018r. (19.9kB)    
OR.0050.909.2019_IS w sprawie sfinansowania opłaty zmiennej za usługi wodne za I, II i III kwartał 2018r. (20.4kB)    
OR.0050.910.2019_IMI w sprawie zawarcia umowy z Tauron Dystrybucja S.A. na zwiększenie mocy przyłączeniowej w budynku ZSP-6 (25.8kB)    
OR.0050.911.2019_ZG w sprawie zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w przetargu nieograniczonym na dopsażenie stanowisk pracy pracowników administracyjno-biurowych w ramach projektu "Zdrowiej znaczy efektywniej - poprawa warunków pracy w Urzędzie Miasta Żo (35.6kB)    
OR.0050.912.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r. (19.8kB)    
OR.0050.913.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory i jednostki budżetowej na 2019r. (25.1kB)    
OR.0050.914.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r. (20kB)    
OR.0050.915.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory i jednostki budżetowej na 2019r. (24.1kB)    
OR.0050.916.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r. (19.5kB)    
OR.0050.917.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory i jednostki budżetowej na 2019r. (24.7kB)    
OR.0050.918.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r. (19.9kB)    
OR.0050.919.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory i jednostki budżetowej na 2019r. (25.3kB)    
OR.0050.920.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r. (19.8kB)    
OR.0050.921.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory i jednostki budżetowej na 2019r. (25.1kB)    
OR.0050.922.2019_SM w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa gruntu wydzielonego pod drogę publiczną w trybie art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami (20.5kB)    
OR.0050.923.2019_SM w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Miejskiej Żory udziałów w nieruchomości położonej w Żorach przy ul. Rybnickiej (18.3kB)    
OR.0050.924.2019_BRM w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania i przyjęcia rozliczenia z udzielonej z budżetu gminy dotacji celowej (33.3kB)    
OR.0050.925.2019_BRM w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania i przyjęcia rozliczenia Stowarzyszenia "Przystanek Żory" z udzielonej z budżetu gminy dotacji celowej (24.6kB)    
OR.0050.926.2019_ZKO w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zlecenia prac w zakresie przebudowy systemu nadzoru wizyjnego miasta Żory - przeniesienie kamery (23.5kB)    
OR.0050.927.2019_ZKO w sprawie udzielenie zamówienia o wartości do 30.000 euro i zlecenia prac w zakresie konserwacji systemu nadzoru wizyjnego miasta Żory (24.1kB)    
OR.0050.928.2019_SIR w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory oraz placówek oświatowych (30.9kB)    
OR.0050.929.2019_FB w sprawie zmiany w budżecie Miasta Żory na 2019r. (22.5kB)    
OR.0050.930.2019_FB w sprawie zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Miasta Żory na 2019r. (24.8kB)    
OR.0050.931.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r. (20kB)    
OR.0050.932.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r. (21.9kB)    
OR.0050.933.2019_SIR w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu "Ośrodek rekreacyjny w Żorach-Roju: przestrzeń wypoczynku, rekreacji i integracji mieszkańców" (30.6kB)    
OR.0050.934.2019_SM w sprawie wydzierżawienia na okres 3 lat części działki numer 1900/95 zabudowanej garażem samochodowym (41kB)    
OR.0050.935.2019_SM w sprawie wydzierżawienia części działki numer 1278/82 (41.5kB)    
OR.0050.936.2019_IS w sprawie zatwierdzenia regulaminu udziału w Programie ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Żory (398.2kB)    
OR.0050.937.2019_IMI w sprawie zgody na udzielenie zamówienia o wartości do 30.000 euro i zlecenia wykonania szczegółowej inwentaryzacji drzew zlokalizowanych przy Al. Jana Pawła II na odcinku od Ronda Jastzrębskiego do granicy Miasta (28.9kB)    
OR.0050.938.2019_SM w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa gruntu wydzielonego pod drogę publiczną w trybie art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami (20.6kB)    
OR.0050.939.2019_SM w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa gruntu wydzielonego pod drogę publiczną w trybie art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami (20.8kB)    
OR.0050.940.2019_IS w sprawie umowy o powierzenie grantu w ramach projektu pn. "Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Żory" (34.8kB)    
OR.0050.941.2019_IS w sprawie umowy o powierzenie grantu w ramach projektu pn. "Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Żory" (34.8kB)    
OR.0050.942.2019_IMI w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia o watosci do 30.000 euro oraz zawarcia umowy na montaż 4 szt. progów wyspowych na ul. Wiśniowej w Żorach (23.5kB)    
OR.0050.943.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r. (18.5kB)    
OR.0050.944.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miata Żory i jednostki budżetowej na 2019r. (23.7kB)    
OR.0050.945.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r. (16.9kB)    
OR.0050.946.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r. (20.8kB)    
OR.0050.947.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miata na 2019r. (20.2kB)    
OR.0050.948.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r. (23.3kB)    
OR.0050.949.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r. (19.6kB)    
OR.0050.950.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r. (21.3kB)    
OR.0050.951.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r. (20.7kB)    
OR.0050.952.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta na 2019r. (24.3kB)    
OR.0050.953.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r. (21.5kB)    
OR.0050.954.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory i jednostki budżetowej na 2019r. (25.4kB)    
OR.0050.955.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r. (19.6kB)    
OR.0050.956.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory i jednostki budżetowej na 2019r. (25kB)    
OR.0050.957.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na dostawę trybun na boisku baseballowe zlokalizowane przy ul. Minimalnej 2 w Żorach (31.2kB)    
OR.0050.958.2019_SM w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa punktu wydzielonego pod drogę publiczną w trybie art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami (20.9kB)    
OR.0050.959.2019_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r. (37.4kB)    
OR.0050.960.2019_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Miasta Żory na 2019r. (42.6kB)    
OR.0050.961.2019_IMI w sprawie oddania w najem Gminie Miejskiej Żory hali znajdującej się w Żorach przy ul. Owocowej na działce 1565/118 będącej własnością Lecha Wietrzyka zam. przy ul. Owocowej 1, 44-240 Żory (25.2kB)    

Metadane

Źródło informacji:Dorota Dzięgielewska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dorota Dzięgielewska
Data wprowadzenia:2019-05-14 15:02:34
Opublikował:Dorota Dzięgielewska
Data publikacji:2019-05-28 12:23:04
Ostatnia zmiana:2019-06-18 13:32:43
Ilość wyświetleń:924