Zamknij okno Drukuj dokument

UCHWAŁA NR 89/VII/03 RADY MIASTA ŻORY Z 29.05.2003 r. w sprawie: powołania skarbnika miasta

UCHWAŁA NR 89/VII/03

RADY MIASTA ŻORY

Z dnia 29.05.2003 r.

  

 

w sprawie: powołania skarbnika miasta

                              

 

Na podstawie art. 18 ust 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), na wniosek Prezydenta Miasta.

 

 

RADA MIASTA

 

 

u c h w a l a:

 

 

§  1

 

Powołać na funkcję skarbnika miasta Panią Grażynę Zdziebło.

 

§  2

 

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

 

§  3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  UZASADNIENIE 

 

 

Zgodnie z treścią powołanego w projekcie uchwały przepisu, powoływanie  i odwoływanie Skarbnika Miasta należy do kompetencji Rady Gminy. W związku z nabyciem przez dotychczasowego Skarbnika Miasta Czesława Kusia uprawnień emerytalnych złożył on prośbę o odwołanie z pełnionej funkcji. Uchwała w tej sprawie przedstawiona została Radzie.

Dokonując analizy kandydatów na stanowisko skarbnika miasta oraz po zasięgnięciu opinii wśród współpracowników przedstawiam osobę, która jest bardzo dobrze przygotowana merytorycznie do pełnienia tej funkcji.

Proponuję powierzyć funkcję Skarbnika Miasta Pani mgr Grażynie Zdziebło.

Pani Grażyna Zdziebło ukończyła Akademię Ekonomiczną w Katowicach. Pracę zawodową rozpoczęła w 1998 r. w Urzędzie Miasta Żory w Wydziale Finansów i Budżetu na stanowisku młodszego referenta. Dała się poznać jako bardzo dobry pracownik, posiadający dużą wiedzę  i fachowość z zakresu finansów samorządowych. Pomimo młodego wieku i krótkiego doświadczenia zawodowego wykazała się dużą inicjatywą wykonując powierzone zadania, jak również posiada duży autorytet wśród współpracowników Wydziału.

Obecnie pełni obowiązki zastępcy skarbnika miasta

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2003-08-01 00:00:00
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2003-08-01 00:00:00
Ostatnia zmiana:2010-09-26 21:46:25
Ilość wyświetleń:2527