Zamknij okno Drukuj dokument

UCHWAŁA Nr 77/VI/03 RADY MIASTA ŻORY z dnia 10.04.2003r.

UCHWAŁA  Nr 77/VI/03

RADY  MIASTA ŻORY

z dnia 10.04.2003r.

 

 

w sprawie: zawarcia z miastem Katowice porozumienia w sprawie objęcia orzecznictwem o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz  autystycznych z terenu Żor.                         

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt. 12 oraz art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia MENiS z 11 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z  2003 r. Nr  5 poz.  46)     

 

 

RADA  MIASTA

 

u c h w a l a :

 

§ 1

 

Zawrzeć z miastem Katowice porozumienie w sprawie objęcia przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Katowicach, orzecznictwem o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz autystycznych z terenu Żor.
          

 

 § 2

 

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 UZASADNIENIE

Przez wiele lat  badaniem i wydawaniem orzeczeń oraz opinii dla dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci autystycznych  z terenu Żor zajmowało się Centrum Opieki nad Dzieckiem Niepełnosprawnym w Katowicach, przekształcone w ubiegłym roku w Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną. W związku z tym, że funkcjonowanie poradni finansowane jest przez organ prowadzący z subwencji oświatowej, prowadzenie badań i wydawanie orzeczeń dla dzieci z terenu Żor możliwe jest po podpisaniu stosownego porozumienia. Należy zwrócić uwagę na to, że ze względu na niewielką liczbę osób korzystających z tego typu usług, nie ma potrzeby zatrudnienia odpowiednich specjalistów w Poradni  w Żorach. W ubiegłym roku koszt usług związanych z podobnym porozumieniem wyniósł ok. 400 zł. Rachunki za badania oraz orzeczenia pokrywane były z budżetu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Żorach. Przykładowe stawki usług stosowane przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Katowicach:- 35,60 zł    za 1 h zegarową przeprowadzonej diagnozy psychologicznej jednego dziecka  - 36,90 zł   za 1 h zegarową przeprowadzonej diagnozy pedagogicznej  jednego dziecka - 39,30 zł   za 1 h zegarową przeprowadzonej diagnozy logopedycznej  jednego dziecka  - 62,80 zł za wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub nauczania indywidualnego dla dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabo słyszącej - 64,40 zł za wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub nauczania indywidualnego dla dzieci i młodzieży niewidzącej i słabo widzącej - 69,40 zł za wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub nauczania indywidualnego dla dzieci i młodzieży autystycznej- 36,40 zł za wydanie opinii dla jednego dziecka Podpisanie porozumienia umożliwi korzystanie z pomocy poradni przez niepełnosprawne dzieci z naszego Miasta.                                                      

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2003-07-29 00:00:00
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2003-07-29 00:00:00
Ostatnia zmiana:2010-09-26 21:46:27
Ilość wyświetleń:2100