Zamknij okno Drukuj dokument

UCHWAŁA NR 681/LII/02 RADY MIASTA ŻORY z dnia 10.10.2002 r. w sprawie: korekty planu zadań inwestycyjnych na 2002 r.

UCHWAŁA NR 681/LII/02
RADY MIASTA ŻORY
z dnia 10.10.2002 r.

w sprawie: korekty planu zadań inwestycyjnych na 2002 r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 9, art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 z 1998 r., poz. 1014 z późn. zm.)

RADA MIASTA
u c h w a l a

§ 1 .

1. Wykreślić z załącznika Nr 2,1 do Uchwały RM Żory Nr 572/XLV/01 z dnia 20.12.2001 r. działu 600 - Transport i łączność, rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, § 6050 - zadanie inwestycyjne pn.: "Dzielnica Osiny - ul. Spółdzielcza, ul. Rodzinna".

2. Wprowadzić do planu inwestycyjnego na rok 2002 zadanie inwestycyjne pn.: "Dzielnica Osiny - ul. Biesiadna oraz wyprofilowanie łuku na skrzyżowaniu ul. Głównej z ul. Szkolną, ul. Rodzinna" w sposób następujący:

zmniejszenia
zwiększenia
w dziale
600
Transport łączność
70.000,00
70.000,00
rozdział
60015
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
70.000,00
70.000,00
§ 6050
Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych
70.000,00
70.000,00
zadanie pn.: "Dzielnica Osiny - ul. Spółdzielcza,
ul. Rodzinna"
70.000,00
zadanie pn.: "Dzielnica Osiny - ul. Biesiadna
oraz wyprofilowanie łuku na skrzyżowaniu ul. Głównej z ul. Szkolną, ul. Rodzinna"
70.000,00

§ 2 .

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Żory.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2003-07-07 00:00:00
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2003-07-07 00:00:00
Ostatnia zmiana:2010-09-26 21:46:43
Ilość wyświetleń:1673