Zamknij okno Drukuj dokument

UCHWAŁA Nr 606/XLVII/02 RADY MIASTA ŻORY z dnia 28.02.2002r. w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego na 2003r. na opracowanie

UCHWAŁA Nr 606/XLVII/02
RADY MIASTA ŻORY
z dnia 28.02.2002r.


w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego na 2003r. na opracowanie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żory" wraz z "Programem gospodarki wodami deszczowymi".


Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U.Nr 142 z 13 grudnia 2001r. poz 1591 ).

RADA MIASTA
u c h w a l a:

§ 1.

Upoważnić Zarząd Miasta do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na 2003r na opracowanie "Planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żory" wraz z "Programem gospodarki wodami deszczowymi".

Kwota zobowiązania : 1.300.000,00 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Żory.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


U Z A S A D N I E N I E


do projektu Uchwały Rady Miasta w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego na 2003r na opracowanie " Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żory " wraz z " Programem gospodarki wodami deszczowymi"

W budżecie miasta na 2002 r dostępne środki, które mogą być przeznaczone na niniejsze opracowania planistyczne to kwota 440.000,00 zł. Dokumenty wnioskowane do opracowania są opracowaniami, których prawdopodobna całkowita wartość może zamknąć się kwotą około 1.700.000,00 zł.

Biorąc pod uwagę fakt, że koszt opracowań przekroczy dostępne w budżecie na 2002r środki finansowe Zarząd Miasta wnosi o wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego na rok 2003 w kwocie około 1.300.00,00 zł na realizację w/wym opracowań

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2003-07-07 00:00:00
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2003-07-07 00:00:00
Ostatnia zmiana:2010-09-26 21:46:52
Ilość wyświetleń:1519