Klauzula informacyjna

Podstawa prawna: Art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE Nr 119) (RODO).

 

„Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję, że:

 

1.      Administratorem Pana/i danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Żory jest Prezydent Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory, tel. 32 4348200, email: umzory@um.zory.pl

 

2.      W Urzędzie Miasta Żory wyznaczono Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się przez: email iod@um.zory.pl, tel. 32 43 48 133

 

3.      Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji jubileuszy pożycia małżeńskiego na podstawie ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach.

 

4.      Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

5.      Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w obowiązujących przepisach prawa, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji wynikających z instrukcji kancelaryjnej.

 

 

6.      Posiada Pan/i prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu.

 

7.      Posiada Pan/i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie  zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano  na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

8.      Posiada Pan/i prawo wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/ią dotyczących naruszałoby przepisy RODO z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

 

9.      Podanie danych osobowych jest warunkiem wykonania czynności określonych w punkcie 3.