Wnioski należy składać do 30 czerwca za bieżący rok szkolny.