Gmina Miejska Żory zgłosiła swój udział w Ogólnopolskiej Kampanii pn.:

“Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU”

to kampania profilaktyczno-edukacyjna kierowana do uczniów klas IV – VIII, ich rodziców i nauczycieli. Jej realizacja zakłada przeprowadzenie działań w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych, szczególnie antyspołecznych i przestępczych, we wszystkich szkołach podstawowych w Polsce.

Generalna idea kampanii to odbudowanie i wzmocnienie w naszym społeczeństwie autorytetu rodzica i nauczyciela.

 

 

Więcej informacji nt. Kampanii na stronie:

https://autorytet.org/