BRM.526.2.6.2021.KS

 

                                                           Żory, dnia 11.05.2021r.

 

 

Ogłoszenie

 

 

Na wniosek Fundacji Zielone Szkiełko w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, zamieszczam na okres od 11.05.2021r. do 18.05.2021 r. ofertę realizacji zadania pn. „Żorski Budżet Obywatelski – decyduj i działaj” złożoną w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, celem zgłaszania uwag.

 

Uwagi dotyczące niniejszej oferty kierować może każdy do dnia 18. maja 2021 roku na adres Biuro Rady Miasta – ul. Rynek 9, 44-240 Żory, na e-mail brm@um.zory.pl lub tel. 32/43 48 119.

 

 

Zastępca Prezydent Miasta

   /-/ Daniel Wawrzyczek