BRM.526.2.11.2021.KS

 

                                               Żory, dnia 15.06.2021r.

 

 

                                                                                                                                    Ogłoszenie

 

 

Na wniosek Żorskiego Towarzystwa Kulturalnego „KONTRAPUNKT” w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, zamieszczam na okres od 15.06.2021 r. do 22.06.2021 r. ofertę realizacji zadania pn. „Taniec – ekspresja - pasja” złożoną w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, celem zgłaszania uwag.

 

Uwagi dotyczące niniejszej oferty kierować może każdy do dnia 22. czerwca 2021 roku na adres Biuro Rady Miasta – ul. Rynek 9, 44-240 Żory, na e-mail brm@um.zory.pllub tel. 32/43 48 119.

 

 

 

                                                                                                                 Prezydent Miasta

                                                                                                                  /-/ Waldemar Socha