W sprawie:
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.


Data uchwały:
2021-11-25

Numer uchwały:
486/XXXVI/21

Podjęta przez:
RADA MIASTA ŻORY

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.