W sprawie:
zawarcia umów związanych z realizacją zadania pn.: "Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie kolejowe Jastrzębia-Zdroju z Katowicami" w ramach Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej
Infrastruktury Kolejowej - Kolej + do 2028 roku.


Data uchwały:
2021-11-25

Numer uchwały:
489/XXXVI/21

Podjęta przez:
RADA MIASTA ŻORY

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia