INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W RAMACH REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA  PROBLEMÓW  ALKOHOLOWYCH  ORAZ