W sprawie:
zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.

Data uchwały:
2022-04-28

Numer uchwały:
545/XLI/22

Podjęta przez:
RADA MIASTA ŻORY

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojew. Śl.