BRM.526.2.10.2022.KK                                Żory, dnia 13.05.2022r.

 

 

 

 

 

Ogłoszenie

 

 

Na wniosek Stowarzyszenia Na Rzecz Kultury „KANTATA” w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, zamieszczam na okres od 13.05.2022 r. do 20.05.2022 r. ofertę realizacji zadania pn. „Warsztaty i wyścigi kajakowe na dystansie 750 m dla ukraińskiej młodzieży żorskich szkół, wpisujące się w obchody 750 Urodziny Miasta Żory” złożoną w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, celem zgłaszania uwag.

 

Uwagi dotyczące niniejszej oferty kierować może każdy do dnia 20 maja 2022 roku na adres Biuro Rady Miasta – ul. Rynek 9, 44-240 Żory, na e-mail brm@um.zory.pl lub tel. 32/43 48 119.

 

 

                                                                       Prezydent Miasta

/-/Waldemar Socha