W sprawie:
zmiany uchwały nr 436/XXXI/21 z dnia 24 czerwca 2021 r.

Data uchwały:
2022-05-26

Numer uchwały:
552/XLII/22

Podjęta przez:
RADA MIASTA ŻORY

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojew. Śl.