Zakres zadań Wydziału Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw obywatelskich wyszczególniony jest
w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Żory

Regulamin organizacyjny