Schemat organizacyjny Urzędu Miasta w Żorach

obrazek

Prezydent Miasta                                                                                                  

P

Zastępcy Prezydenta

ZPM

Sekretarz Miasta                                                                                               

S

Skarbnik Miasta  (główny księgowy budżetu)                                            

SK

Wydziały i Komórki Organizacyjne:

 

Wydział Spraw Społecznych                                                                         

SSP

Wydział Lokalowy                                                                                           

 LOK

Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska                             

IKOS

Referat Dróg i Mostów                                                                                           

RDiM

Referat Inżynierii Miejskiej                    

RIM

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa                                                    

ROSiR

Wydział Spraw Obywatelskich                                                                      

SO

Referat Komunikacji                                                                                         

RKO

Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych,                

REL

Samodzielne Stanowisko ds. Paszportów                                                     

SP

Wydział Urbanistyki i Architektury                                                                              

UA

Referat Planowania Przestrzennego                                                       

RPP

Referat Administracji Architektoniczno – Budowlanej                              

RA

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru                                                              

GKK

Referat Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego                                             

RZG

Referat Geodezji i Katastru Nieruchomości                                                         

RGK

                Referat Systemu Informacji o Terenie  

SIT

Wydział Skarbu Miasta

SM

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu                                                               

EKiS

Wydział Inwestycji                                                                                                  

IN

Referat Przygotowania Inwestycji                                                                        

RPI

Referat Realizacji Inwestycji                                                                           

RRI

Wydział Finansów i Budżetu

FB

                Referat Podatków, Opłat Lokalnych i Księgowości Podatkowej           

RPO

Referat Budżetowy                                                                                           

RB

Referat Księgowości Finansowo – Budżetowej i Rachuba Płac               

RK

            Referat Ekonomiczny Oświaty

REO

Wydział Organizacyjny                                                                                           

OR

Referat Kadr                                                                                                             

RKA

Referat Administracyjno – Socjalny                                                             

RAS

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

ZKO

Urząd Stanu Cywilnego                                                                                           

USC

Biuro Rady Miasta                                                                                           

BRM

Zespół Radców Prawnych                                                                                      

ZRP

Zespół Gospodarczy                                                                        

ZG

Zespół ds. Zamówień Publicznych                                                                        

ZP

Zespół Audytu i Kontroli Finansowej

ZAiK

Zespół ds. Administrowania Siecią Informatyczną                                             

ZSI

Wydział Rozwoju i Promocji Miasta,

Rzecznik Prasowy (RP)              

RIP

Główny Specjalista - Pełnomocnik Prezydenta ds. Infrastruktury                    

PDI

Samodzielne Stanowisko ds. BHP                                                                 

BHP

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych                                              

OIN

Pełnomocnik ds. Administracji Zespolonej                                                          

AZ