Nagrody i wyróżnienia dla Urzędu Miasta:

 

 

 

     Certyfikat ISO 9001:2000
Zakres certyfikacji: Realizacja przez Miasto Na Prawach Powiatu ustawowych zadań własnych, zleconych i powierzonych.


     Urząd Kultury Fizycznej i Sportu
Wyróżnienie dla Urzędu Miasta Żory za architekturę obiektu sportowego w kategorii hala sportowa o wymiarach areny 44m X 22m i większe.


     Wyróżnienie w I edycji konkursu „Bezpieczna Gmina 2002” za działania w zakresie poprawy poziomu bezpieczeństwa mieszkańców miasta i ich mienia zaprezentowane w I edycji konkursu „Bezpieczna Gmina”.


     Ranking Gmin „Profesjonalna Gmina Przyjazna inwestorom” za zajęcie I miejsca w kategorii zarządzanie rozwojem w grupie gmin od 40 do 100 tyś. mieszkańców. Edycja 2001/2002


     „Profesjonalna Gmina Przyjazna Inwestorom” miastu Żory za zajęcie III miejsca w grupie gmin od 40 do 100 tyś. Mieszkańców. Edycja 2001/2002.


     Polski Związek Inżynierów i Techników Budowlanych przyznają Nagrodę II Stopnia w konkursie PZITB Budowa Roku 1999 inwestorowi Gminie Miejskiej w Żorach oraz generalnemu wykonawcy Przedsiębiorstwa Remontowo- Budowlanemu S.A w Rybniku za bardzo dobrą jakość robót oraz wzorową organizację budowy hali widowiskowo-sportowej w Żorach.


      Nagroda III Stopnia „Budowa Roku 1998” inwestorowi Gminie Miejskiej w Żorach za bardzo dobrą jakość robót w krytej pływalni w Żorach.


     VI Międzynarodowe Targi Sprzętu Oświetleniowego i Osprzętu Elektrycznego
III Nagroda w konkursie Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza oraz Tygodnika WSPÓLNOTA na Najbardziej Oświetlony Obiekt w Gminie dla Urzędu Miasta w Żorach za Oświetlenie Śródmieścia.