Uprzejmie informuję, iż osoby niesłyszące i słabosłyszące przy załatwianiu spraw
w Urzędzie Miasta Żory mogą skorzystać z pomocy pracowników Urzędu Miasta posługujących się językiem migowym.

 

Osoby uprawnione, tj. osoby  niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i nr 171, poz. 1016 z późn. zm.),  chcąc skorzystać ze świadczenia powinny zgłosić ten fakt co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, (z wyłączeniem sytuacji nagłych) do Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Żory Al. Wojska Polskiego 25 w Żorach
pok. 102, bądź telefonicznie, faksem lub elektronicznie.

 

 

Jak dokonać zgłoszenia?

  • Wypełnić formularz zgłoszeniowy  (wniosek) i przesłać go mailem na adres:
    or@um.zory.pl   lub faksem na nr:  32   43 50 780.
  • Telefonicznie - za pośrednictwem osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie,
    pod nr telefonu:
    32   43 48 232.