Zakres zadań Zespołu Zarządzania Energią
wyszczególniony jest w Regulaminie Organizacyjnym
Urzędu Miasta Żory

Regulamin Organizacyjny