Po kliknięciu w ten skrót nastąpi przekierownie do  Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miasta Żory.

Dostępne są wzory wniosków które można wypełnić i składać w Urzędzie Miasta lub po zalogowaniu się do Elektronicznej Skrzynki Podawczej można składać wnioski w formie cyfrowej z podpisem elektronicznym..

Tworzenie konta na platformie EBOI
Warunkiem utworzenia konta na platformie EBOI (Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta) jest posiadanie profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego.

Jak uzyskać profil zaufany ?
Profil zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu możesz potwierdzać swoją tożsamość w Internecie (służy jako twój elektroniczny podpis). Za jego pomocą możesz szybko i bezpiecznie wysyłać oraz podpisywać dokumenty w różnych serwisach urzędowych.

Założenie profilu zaufanego to 3 kroki do wykonania na epuap.gov.pl:
1. założenie konta na platformie ePUAP,
2. złożenie wniosku o założenie profilu zaufanego,
3. po wypełnieniu wniosku należy udać się z dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości do dowolnego Punktu Potwierdzającego w celu potwierdzenia danych i aktywowania profilu zaufanego.

Listę Punktów Potwierdzających znajdziesz na stronie: https://pz.gov.pl/pz/confirmationPointAddressesList

Instrukcja uzyskania profilu zaufanego:
„Zakładanie konta użytkownika i załatwienie sprawy” dostępna na portalu ePUAP :
https://epuap.gov.pl/wps/wcm/connect/56cac174-bcd7-414d-af59-eeb8e425276a/Zak%C5%82adanie+konta+u%C5%BCytkownika+i+za%C5%82atwienie+sprawy_v3.pdf?MOD=AJPERES

Filmy na YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=pUTDp3wIj6g
https://www.youtube.com/watch?v=hTqwnoTAlFY

Jak uzyskać certyfikat kwalifikowany ?
Certyfikat kwalifikowany jest podpisem elektronicznym, które umożliwia identyfikację tożsamości podmiotów przesyłających dokumenty drogą elektroniczną. Do podpisywania dokumentów wymagany jest bezpieczny podpis elektroniczny potwierdzony ważnym certyfikatem kwalifikowanym.

Bezpieczny podpis elektroniczny (certyfikat kwalifikowany) jest płatny i można np go nabyć w:
1. Krajowej Izbie Rozliczeniowej (Szafir),
2. Polskiej  Wytwórni Papierów Wartościowych (Sigillum),
3. Unizeto Technologies (CERTUM).