Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 z dnia 24 września 2009 r., poz. 1240, ze zmianami), informacja o stanie mienia na dzień 31.12.2012 r. jest opracowana w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym (tj.do 31.03.2013 r.).

 

Żory, dnia 28.03.2013 r.

 

Grabiec Bogusław

Wydział Skarbu Miasta