Adres elektronicznej skrzynki podawczej na e-puap: /UMZORY/skrytka
Adres portalu elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta w Żorach: https://um.zory.eboi.pl