Zakres zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów wyszczególniony jest w Regulaminie Organizacyjnym

Regulamin organizacyjny