Na terenie miasta Żory funkcjonuje system nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji w ramach ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej (Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej).

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.
 
W 2022 roku w Żorach funkcjonują trzy punkty, które mieszczą się w budynku przy ul. Wodzisławskiej 1/1 (obok Urzędu Skarbowego i Policji).
Porady są udzielane stacjonarnie oraz telefonicznie.
Punkty są czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku wg poniższego harmonogramu:

   Punkt nr 1: poniedziałek, wtorek, piatek: 8.00 - 12.00; środa, czwartek: 12.00 - 16.00. 
   W punkcie udzielane są nieodpłatne porady prawne oraz w wyznaczone dni i godziny nieodpłatna mediacja.

   Punkt nr 2:  poniedziałek: 16:00 - 20:00; wtorek: 12:00 - 16:00; środa: 8:00 - 12:00; czwartek, piątek: 16:00 - 20:00.
   W punkcie udzielane są nieodpłatne porady prawne oraz w wyznaczone dni i godziny nieodpłatna mediacja.

   Punkt nr 3: poniedziałek: 12:00 - 16:00; wtorek, środa: 16:00 - 20:00; czwartek: 8:00 - 12:00; piątek: 12:00 - 16:00.
   W punkcie świadczone jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz w wyznaczone dni i godziny nieodpłatna mediacja.

Nieodpłatna mediacja prowadzona jest przez uprawnionych mediatorów w następujących dniach i godzinach: poniedziałek: 12:00 – 20:00; środa: 12:00 - 16:00; czwartek: 8:00 – 12:00.

Rejestracja. W celu uzyskania świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego lub mediacji, wymagana jest wcześniejsza rejestracja, którą należy dokonać telefonicznie pod numerem telefonu: 32 43 48 302 w godzinach pracy urzędu lub bezpośrednio w punkcie albo w Urzędzie Miasta (ul. Rynek 9, pok. 201). Zapisy można również zgłaszać na adres e-mail: wps@um.zory.pl
Świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego odbywają się według kolejności zgłoszeń.

Osoby z niepełnosprawnością. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna, świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz mediacja także poza punktem ( również w miejscu zamieszkania) albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.