ORGANIZACJA SYSTEMU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID-19

 

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, Prezydent Miasta Żory podjął działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z usług określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
 
Na okres trwania zagrożenia zawieszone zostaje udzielanie porad osobiście. Porady prawne i obywatelskie odbywać się będą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (telefonicznie/poczta elektroniczna).
 
Osoba potrzebująca porady prawnej lub obywatelskiej przed jej udzieleniem będzie obowiązana za pośrednictwem e-mail przesłać skan podpisanego wniosku o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 2 ustawy nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej).
 
W celu umówienia terminu i sposobu porady należy skontaktować się z pracownikami Wydziału Polityki Społecznej pod numerem telefonu 32 43 48 302.
 
 

Zapisy

Aktualnie nie ma możliwości samodzielnego umówienia wizyty

 

 

 

Na terenie miasta Żory funkcjonuje system nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.Jest to rezultat wejścia w życie ustawy, zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
 
 
W 2021 roku w Żorach funkcjonują dwa punkty, które mieszczą się w budynku przy ul. Wodzisławskiej 1/1.
Czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 - 12.00 oraz 13.00 - 17.00.

 
W celu uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej lub skorzystania z usługi nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, należy dokonać telefonicznej rejestracji pod numerem telefonu:32 43 48 302 lub bezpośrednio w punkcie albo Urzędzie Miasta (ul. Rynek 9, pok. 201).
Osoby posiadające trudności w komunikowaniu się, moga zapisać się e-mailowo pod adresem: wps@um.zory.pl
 
Prawnik nie udziela porad telefonicznych lub z użyciem innych środków komunikowania się na odległość. Wyjątek stanowią osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie oraz osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się. Tym osobom darmowa pomoc może być udzielana także na odległość, bądź w miejscu zamieszkania.
 
Świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu wizyty  pod numerem telefonu 32 43 48 302. Punkty udzielania pomocy znajdują się przy ul. Wodzisławskiej 1/1 (obok Urzędu Skarbowego i Policji) i czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 12:00 oraz 13:00 - 17:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.