ZESPÓŁ AUDYTU WEWNĘTRZNEGO (ZAW)

ul. Rynek 9, 44-240 Żory II piętro pok. 205

adres mailowy audytor@um.zory.pl

Imię i nazwisko

Stanowisko

Numer telefonu

 

KARINA TOMCZYK

 

 

 

SYLWIA CHRAPEK 

 

Audytor wewnętrzny

 

 

 

Inspektor

Inspektor Ochrony Danych

 

 

 

32 43 48 133