Zakres zadań Audytora Wewnętrznego wyszczególniony jest
w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Żory

http://bip.zory.pl/?c=17299