Informację opracowuje się za rok 2017 zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z  dnia 27   sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.).

 

 

 

Żory, marzec 2018 r.