- Członek Komisji Rewizyjnej
- Członek Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny

- tel. 782977462
- e - mail - jmar.zory@o2.pl