Zakres zadań Inspektora Ochrony Danych wyszczególniony jest w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Żory http://bip.zory.pl/?c=17299