Szanowni Mieszkańcy

 

 

 

Informuję, że Prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach przesłał w dniu 12 maja 2020r. informację dotyczącą utworzenia z dniem 1 lipca 2020r. Sądu Okręgowego w Rybniku    (Dz. U. 2019r. poz. 2555).

W związku z powyższym informuję, że wybory uzupełniające listę ławników wybranycg na kadencję 2020 – 2023, do których nabór ogłoszono w dniu 14.05.2020r. będą wyborami  do Sądu Okręgowego w Rybniku, a nie do Sądu Okręgowego w Gliwicach.

 

 

 

 

         Przewodniczący Rady Miasta

                  /-/ Piotr Kosztyła