W sprawie:
przyjęcia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Żory.


Data uchwały:
2021-11-25

Numer uchwały:
487/XXXVI/21

Podjęta przez:
RADA MIASTA ŻORY

Uchwała wchodzi w życie:
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojew. Śl. i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.