W RAMACH PRZYJĘCIA STRON

 

W TYM W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW PRZYJMUJĄ:

  

PREZYDENT MIASTA

 

WALDEMAR SOCHA

 

w każdy PONIEDZIAŁEK od godz. 1500 do godz. 1700

 ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

 

DANIEL WAWRZYCZEK

 

w każdy PIĄTEK od godz. 1200 do godz. 1400

 

 


GŁÓWNY SPECJALISTA - PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA DS. SPOŁ ECZNYCH

 

JACEK ŚWIERKOCKI

 w każdy WTOREK od godz. 1330 do godz. 1530