obrazek

Urząd Miasta Żory
Aleja Wojska Polskiego 25
44-240 Żory
tel. (48 32) 43-48-200
fax (48 32) 43-50-780

 Tu znajduje się sekretariat Prezydenta Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta i Skarbnika oraz urzęduje Sekretarz Miasta.

W budynku ulokowane są następujące komórki organizacyjne:

Zespół Strategii i Rozwoju Miasta, Wydział Finansów i Budżetu, Wydział Urbanistyki i Architektury, Wydział Organizacyjny, Wydział Skarbu Miasta, Zespół Radców Prawnych, Wydział Infrastruktury Miejskiej, Wydział Inwestycji, Geolog Powiatowy, Zespół Informatyków, Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru, Geodeta Powiatowy, Zespół Zamówień Publicznych, Miejski Konserwator Zabytków.


Urząd Miasta Żory
Rynek 9
44-240 Żory
tel. (48 32) 43-48-100,
fax (48 32) 43-48-151

Tu urzęduje Główny Specjalista - Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Społecznych.

W budynku tym odbywają się sesje Rady Miasta.
W budynku ulokowane są następujące komórki organizacyjne:

Wydział Spraw Obywatelskich, Wydział Inżynierii Środowiska, Wydział Edukacji, Urząd Stanu Cywilnego, Zespół Gospodarczy, Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, Zespół Kontoroli, Wydział Polityki Społecznej, Biuro Promocji, Kultury i Sportu, Biuro Rady Miasta, Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Powiatowy Rzecznik Konsumentów, Zespół Gospodarowania Odpadami Komunalnymi, Zespół Zarządzania Energią, Samodzielne Stanowisko ds. BHP.