Zakres zadań Wydziału Inżynierii Środowiska wyszczególniony jest
w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Żory:

 

http://www.bip.zory.pl/?c=17299