Zakres zadań Wydziału Organizacyjnego wyszczególniony jest
w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Żory

Regulamin organizacyjny