Zakres zadań Biura Rady Miasta wyszczególniony jest
w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Żory

Regulamin organizacyjny