BIURO RADY MIASTA

znajduje się w budynku Urzędu Miasta Żory

przy ul. Rynek 9, II piętro

brm@um.zory.pl

Imię i nazwisko pracownika

Stanowisko

Numer pokoju

Numer telefonu

BEATA GOJNY

KIEROWNIK BIURA RADY MIASTA

212

32 43 48 115
fax 32 43 48 162

Beata Modlińska

Podinspektor

 

211

 

32  43 48 119

 

Ksenia Szmit

 

St. inspektor

211

32 43 48 119

 

Aleksandra Macionczyk

 

Referent

211

32 43 48 119