Zakres zadań Urzędu Stanu Cywilnego wyszczególniony jest
w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Żory