Zakres zadań Zespołu Kontroli wyszczególniony jest
w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Żory