Kontrole co najmniej 5% wydatków przeprowadzane były zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy o finansach publicznych w każdej jednostce podległej i nadzorowanej przez gminę do dnia 31.12.2009 roku.
Z kontroli tych zgodnie z obowiązującym do dnia 31.12.2009 roku regulaminem przeprowadzania kontroli przez Zespół Audytu i Kontroli Finansowej w jednostkach podległych i nadzorowanych przez gminę sporządzano arkusze ustaleń.
Arkusze ustaleń zamieszczone są przez dyrektorów na stronach BIP każdej z kontrolowanych jednostek.

Wykaz jednostek podległych gminie i nadzorowanych znajduje się w pliku do pobrania.