Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Żory

Kolorowy pasek

Historia zmian artykułu

Powrót

2021-05-19 11:33:09 Dorota Dzięgielewska Utworzenie
2021-05-19 11:33:20 Dorota Dzięgielewska Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]
2021-05-19 12:45:56 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.568.2021_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2021 r." w pozycji nr 1
2021-05-19 12:45:57 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-05-19 12:46:56 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.569.2021_FB w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Żory " w pozycji nr 2
2021-05-19 12:46:58 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-05-19 12:50:00 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.570.2021_SIR w sprawie zawarcia umów z wybranym Wykonawcą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę wyposażenia sal przedszkolnych w ramach projektu pn. "Przez zabawę do nauk" w pozycji nr 3
2021-05-19 12:50:24 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-05-19 12:51:25 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.571.2021_SM w sprawie wydzierżawienia działek o numerach 1045/60, 1046/60, 2035/58 oraz części działki 4102/46 na rzecz Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach" w pozycji nr 4
2021-05-19 12:51:29 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-05-19 12:52:29 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.572.2021_SM w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości " w pozycji nr 5
2021-05-19 12:52:31 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-05-19 12:53:39 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.573.2021_SM w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Żorach przy ul. Moniuszki stanowiącego własność Gminy Żory" w pozycji nr 6
2021-05-19 12:53:42 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-05-19 12:54:31 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.574.2021_SM w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Żorach przy al. Wojska Polskiego stanowiącego własność Gminy Żory" w pozycji nr 7
2021-05-19 12:54:33 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-05-19 12:55:22 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.575.2021_IMI w sprawie podpisania Aneksu Nr 1 do umowy nr IMI-RUTM.7021.6.4.2021.SSz z 19.04.2021 . dotyczącej naprawy słupa ogłoszeniowego typu Citylight zlokalizowanego przy ul. Boryńskiej" w pozycji nr 8
2021-05-19 12:55:26 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-05-19 12:56:20 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.576.2021_SM w sprawie zlecenia AMK Portal Sp. z o.o. z siedzibą w Żukowie świadczenia usług publikacji ogłoszeń oraz artykułów promocyjnych w serwisie www.monitorurzedowy.pl" w pozycji nr 9
2021-05-19 12:56:21 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-05-19 12:57:14 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.577.2021_IN w sprawie udzielenia zamówienia na opracowanie scenariusza pożarowego oraz uzgodnienie projektów instalacji elektrycznej obiektu pałacu w Żorach- Baranowicach " w pozycji nr 10
2021-05-19 12:57:16 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-05-19 12:58:10 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.578.2021_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 130.000,00 zł na wykonanie montażu figur Żorków: Pary Młodej oraz Strażaka na postumencie" w pozycji nr 11
2021-05-19 12:58:12 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-05-19 12:59:10 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.579.2021_IN w sprawie udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na sprawowanie nadzoru autorskiego branży elektrycznej przy realizacji zadania pod nazwą "Renowacja zespołu parkowo-pałacowego w Żorach - Baranowicach - Etap I" wraz z aktualizacją proje" w pozycji nr 12
2021-05-19 12:59:17 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-05-19 13:00:02 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.580.2021_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2021 r." w pozycji nr 13
2021-05-19 13:00:08 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-05-19 13:00:49 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.581.2021_FB w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory oraz placówek oświatowych na 2021 r." w pozycji nr 14
2021-05-19 13:00:50 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-05-19 13:01:43 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.582.2021_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2021 r." w pozycji nr 15
2021-05-19 13:01:44 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-05-19 13:02:57 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.583.2021_FB w sprawie zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Miasta Żory na 2021 r." w pozycji nr 16
2021-05-19 13:03:09 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-05-19 13:03:54 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.584.2021_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2021 r." w pozycji nr 17
2021-05-19 13:04:00 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-05-19 13:04:44 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.585.2021_FB w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Żory na 2021 r." w pozycji nr 18
2021-05-19 13:04:48 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-05-19 13:05:50 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.586.2021_SM w sprawie wydzierżawienia części działki numer 2997/183 będącej własnością Gminy Miejskiej Żory" w pozycji nr 19
2021-05-19 13:05:57 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-05-19 13:07:13 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.587.2021_SM w sprawie z awarcia aneksu do umowy dzierżawy z dnia 02.01.2012 r. spisanej pomiędzy Gminą Żory a Spółdzielnią Mieszkaniową w Żorach" w pozycji nr 20
2021-05-19 13:07:28 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-05-19 13:08:13 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-05-19 13:13:51 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.587A.2021_SM w sprawie zawarcia umowy wykonawczej ze spółką Zakłady Techniki Komunalnej Sp. z o.o. w Żorach" w pozycji nr 21
2021-05-19 13:13:53 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-05-19 13:14:51 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.588.2021_SM w sprawie wydzierżawienia części działki numer 3040/288 będącej własnością Gminy Miejskiej Żory" w pozycji nr 22
2021-05-19 13:15:22 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-05-19 13:16:31 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.589.2021_IN w sprawie udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę rowu odwadniającego zlokalizowanego wzdłuż drogi ul. Żwirowej w Żorach" w pozycji nr 23
2021-05-19 13:16:33 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-05-19 13:17:30 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.590.2021_BPKS w sprawie uiszczenia składki celowej na rzecz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego z przeznaczeniem na przeprowadzenie działań promocyjnych związanych z organizacją Festiwalu Górnej Odry w Żorach" w pozycji nr 24
2021-05-19 13:17:32 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-05-19 13:41:27 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.590A.2021_IN w sprawie udzielenia zamówienia na wykonanie prac geodezyjnych polegających na opracowaniu mapy do celów projektowych dla działki przeznaczonej pod budowę parkingu wzdłuż ul. Wysokiej w Żorach w Dzielnicy Rogoźna przy ZSP-8" w pozycji nr 25
2021-05-19 13:41:29 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-05-19 13:42:29 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.591.2021_ZGOK w sprawie udzielenia zamówienia o wartości nie przekraczającej 130 000 zł na zaprojektowanie i wydruk 500 szt. broszur dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi w mieście Żory" w pozycji nr 26
2021-05-19 13:42:32 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-05-19 13:43:42 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.592.2021_IS w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 130.000,00 zł netto na usługę zaprojektowania , wykonania i dostawy 1 sztuki jednostronnej tablicy pamiątkowej w związku z realizacją projektu grantowego pn. "Unieszkodliwienie odpadów zawi" w pozycji nr 27
2021-05-19 13:44:11 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-05-19 13:49:29 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.593.2021_IN w sprawie udzielenia zamówienia na wykonanie przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich dla Projektu wykonawczego pn.: "Projekt zagospodarowania terenu Parku Staromiejskiego w Żorach"" w pozycji nr 28
2021-05-19 13:49:30 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-05-19 14:15:39 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-05-19 14:52:18 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.594.2021_SIR w sprawie zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę wyposażenia sal przedszkolnych w ramach projektu pn. "Przez zabawę do nau" w pozycji nr 29
2021-05-19 14:52:19 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-05-19 14:54:05 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.595.2021_IN w sprawie zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w przetargu nieograniczonym na budowę oświetlenia ulicznego w Żorach" w pozycji nr 30
2021-05-19 14:54:06 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-05-19 14:55:28 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.596.2021_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2021 r." w pozycji nr 31
2021-05-19 14:55:34 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-05-19 14:56:27 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.597.2021_IN w sprawie udzielenia zamówienia i zlecenia wykonania zasilania placu budowy zaplecza stadionu SP nr 13" w pozycji nr 32
2021-05-19 14:56:33 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-05-19 14:57:19 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.598.2021_SM w sprawie wydzierżawienia części działki nr 2441/222 będącej własnością Gminy Miejskiej Żory" w pozycji nr 33
2021-05-19 14:57:20 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-05-19 14:58:09 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.599.2021_SM w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach ul. Dąbrowskiego 20 w wysokości 97 200,00 zł" w pozycji nr 34
2021-05-19 14:58:12 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-05-19 15:00:33 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.600.2021_ZP w sprawie zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w przetargu nieograniczonym na zaciągnięcie kredytu bankowego, złotówkowego, długoterminowego w kwocie 18.137.914,52 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych k" w pozycji nr 35
2021-05-19 15:00:34 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-05-20 13:23:24 Dorota Dzięgielewska Usunięto załącznik o nazwie "OR.0050.570.2021_SIR w sprawie zawarcia umów z wybranym Wykonawcą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę wyposażenia sal przedszkolnych w ramach projektu pn. "Przez zabawę do nauk"
2021-05-20 13:23:25 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-05-20 13:23:36 Dorota Dzięgielewska Usunięto załącznik o nazwie "OR.0050.594.2021_SIR w sprawie zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę wyposażenia sal przedszkolnych w ramach projektu pn. "Przez zabawę do nau"
2021-05-20 13:23:37 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-05-20 13:25:57 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.570.2021_ZP w sprawie zawarcia umów z wybranym Wykonawcą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę wyposażenia sal przedszkolnych w ramach projektu pn. "Przez zabawę do nauki" w pozycji nr 34
2021-05-20 13:25:58 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-05-20 13:26:24 Dorota Dzięgielewska Przesunięto załącznik o nazwie "OR.0050.570.2021_ZP w sprawie zawarcia umów z wybranym Wykonawcą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę wyposażenia sal przedszkolnych w ramach projektu pn. "Przez zabawę do nauki" na pozycję nr 3
2021-05-20 13:26:26 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-05-20 13:27:29 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.594.2021_ZP w sprawie zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę wyposażenia sal przedszkolnych w ramach projektu pn. "Przez zabawę do nauk" w pozycji nr 35
2021-05-20 13:27:30 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-05-20 13:27:43 Dorota Dzięgielewska Przesunięto załącznik o nazwie "OR.0050.594.2021_ZP w sprawie zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę wyposażenia sal przedszkolnych w ramach projektu pn. "Przez zabawę do nauk" na pozycję nr 29
2021-05-20 13:27:44 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-05-20 13:29:43 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-09 12:53:53 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.601.2021_IMI w sprawie zgody na udzielenie zamówienia o wartości do 130.000,00 zł netto i zawarcia umowy na uporządkowanie terenu zlokalizowanego przy dworcu PKP" w pozycji nr 36
2021-06-09 12:53:56 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-09 12:55:11 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.602.2021_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2021 r." w pozycji nr 37
2021-06-09 12:55:13 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-09 12:56:04 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.603.2021_FB w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Żory na 2021 r." w pozycji nr 38
2021-06-09 12:56:05 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-09 12:56:58 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.604.2021_SM w sprawie wydzierżawienia części działki numer 2411/142 zabudowanej garażem samochodowym" w pozycji nr 39
2021-06-09 12:57:00 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-09 12:57:55 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.605.2021_SM w sprawie wydzierżawienia części działki numer 1847/62 zabudowanej garażem samochodowym" w pozycji nr 40
2021-06-09 12:58:00 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-09 12:58:49 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.606.2021_SM w sprawie wydzierżawienia części działki numer 1278/82" w pozycji nr 41
2021-06-09 12:58:51 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-09 12:59:51 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.607.2021_IMI w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia o wartości do 130 000,00 zł oraz zawarcia umowy na wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego na 21 punktach pomiarowych dróg w granicach administracyjnyh Gminy Miejskiej Żory " w pozycji nr 42
2021-06-09 12:59:53 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-09 13:00:46 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.608.2021_BPKS w sprawie sfinansowania zakupu 500 egz. książki pt. "15 lat pieśni pokutnej i pasyjnej w Żorach"" w pozycji nr 43
2021-06-09 13:00:48 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-09 13:01:59 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.609.2021_IMI w sprawie zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie nowych nawierzchni asfaltowych w Żorach" w pozycji nr 44
2021-06-09 13:02:00 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-09 13:03:08 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.610.2021_ZZE w sprawie udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na dobudowę lampy solarnej na placu zabaw przy ul. Zamkowej w Żorach (działka nr 1169/36)" w pozycji nr 45
2021-06-09 13:03:10 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-09 13:03:57 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.611.2021_FB w sprawie mian w budżecie Miasta Żory na 2021 r." w pozycji nr 46
2021-06-09 13:03:58 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-09 13:04:43 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.612.2021_FB w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory oraz placówek oświatowych na 2021 r." w pozycji nr 47
2021-06-09 13:04:49 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-09 13:05:33 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.613.2021_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2021 r." w pozycji nr 48
2021-06-09 13:05:42 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-09 13:07:02 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.614.2021_FB w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Żory na 2021 r." w pozycji nr 49
2021-06-09 13:13:52 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-09 13:16:51 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.615.2021_ZP w sprawie zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w przetargu nieograniczonym na budowę skrzyżowania bezkolizyjnego w ul. Dworcowej w Żorach wraz z budową przyległego układu drogowego w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat" w pozycji nr 50
2021-06-09 13:16:52 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-09 13:39:41 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.616.2021_ZI w sprawie zamówienia o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwoty 130 000,00 zł netto na dostawę z montażem zasilacza bezprzewodowego (UPS) na potrzeby Urzędu Miasta " w pozycji nr 51
2021-06-09 13:39:42 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-09 13:41:23 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.617.2021_ZGOK w sprawie przeprowadzenia konkursu naukowego z dziedziny środowiska "Moje rady na odpady-bajka dla dzieci"" w pozycji nr 52
2021-06-09 13:41:28 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-09 13:42:29 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.618.2021_IS w sprawie zawarcia umowy o powierzenie gruntu w ramach projektu pn. "Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Żory"" w pozycji nr 53
2021-06-09 13:42:31 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-09 13:43:15 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.619.2021_IS w sprawie udzielenia Rejonowemu Związkowi Spółek Wodnych w Czerwionce-Leszczynach dotacji celowej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Miasta Żory" w pozycji nr 54
2021-06-09 13:43:18 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-09 13:44:06 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.620.2021_SM w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa gruntu wydzielonego pod drogę publiczną w trybie art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami " w pozycji nr 55
2021-06-09 13:44:10 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-09 13:45:11 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.621.2021_SM w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa gruntu wydzielonego pod drogę publiczną w trybie art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami " w pozycji nr 56
2021-06-09 13:45:14 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-09 13:59:02 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-09 14:08:19 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.622.2021_SM w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Żory prawa własności nieruchomości" w pozycji nr 57
2021-06-09 14:08:21 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-09 14:09:19 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.623.2021_SIR w sprawie zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na doposażenie pracowni biologicznej, fizycznej i matematycznej w ramach projektu pn" w pozycji nr 58
2021-06-09 14:09:21 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-09 14:10:21 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.624.2021_BPKS w sprawie udzielenia Żorskiemu Stowarzyszeniu Edukacyjno-Kulturalnemu wsparcia z budżetu gminy w formie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie promocji miasta Żory pn. "Międzynarodowy konkurs plas" w pozycji nr 59
2021-06-09 14:10:23 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-09 14:11:12 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.625.2021_BRM w sprawie uznania za celową realizację zadania publicznego przez Żorskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne oraz zawarcia z oferentem umowy wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego realizaję" w pozycji nr 60
2021-06-09 14:11:14 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-09 14:12:09 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.626.2021_SM w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Miejskiej Żory nieruchomości położonej w Żorach przy ul. Granicznej" w pozycji nr 61
2021-06-09 14:12:12 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-09 14:12:58 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.627.2021_SM w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości opisanej w księdze wieczystej " w pozycji nr 62
2021-06-09 14:13:04 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-09 14:15:33 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.628.2021_SM w sprawie wydzierżawienia części działki numer 1278/82" w pozycji nr 63
2021-06-09 14:15:38 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-09 14:16:33 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.629.2021_SM w sprawie wydzierżawienia części działki numer 2441/222 będącej własnością Gminy Miejskiej Żory" w pozycji nr 64
2021-06-09 14:16:37 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-09 14:21:29 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.630.2021_SM w sprawie wydzierżawienia części działki numer 1278/82" w pozycji nr 65
2021-06-09 14:21:31 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-09 14:21:52 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-09 14:22:41 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.631.2021_SM w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa gruntu wydzielonego pod drogę publiczną w trybie art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami" w pozycji nr 66
2021-06-09 14:22:42 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-09 14:23:21 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.632.2021_SM w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa gruntu wydzielonego pod drogę publiczną w trybie art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami" w pozycji nr 67
2021-06-09 14:23:23 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-09 14:24:03 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.633.2021_SM w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa gruntu wydzielonego pod drogę publiczną w trybie art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami" w pozycji nr 68
2021-06-09 14:24:04 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-09 14:24:46 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.634.2021_SM w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa gruntu wydzielonego pod drogę publiczną w trybie art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami" w pozycji nr 69
2021-06-09 14:24:56 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-09 14:25:53 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.635.2021_SM w sprawie zawarcia umowy na zajęcie nieruchomości pomiędzy Gminą Miejską Żory a Legalny Autozłom Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach ul. Wodzisławska 72C" w pozycji nr 70
2021-06-09 14:25:55 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-09 14:27:10 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.636.2021_BPKS w sprawie zmiany Zarządzenia z dnia 30.04.2021 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 130 000,00 zł na wykonanie druku "Raportu o stanie Gminy Miejskiej Żory za 2020 rok" oraz "Informacji na temat realizacji uchwał podjęty" w pozycji nr 71
2021-06-09 14:27:13 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-09 14:28:02 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.637.2021_IN w sprawie udzielenia zamówienia i zawarcia umowy, której przedmiotem jest doposażenie istniejąceg placu zabaw w Parku Staromiejskim przy ul. Rybnickiej w Żorach" w pozycji nr 72
2021-06-09 14:28:05 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-09 14:29:01 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.638.2021_WPS w sprawie zapewnienia aktywizacji zawodowej dla Repatrianta w formie zwrotu części kosztów poniesionych przez Pracodawcę na utworzenie stanowiska pracy, przeszkolenie oraz wynagrodzenie, nagrody i składki na ubezpieczenie społeczne" w pozycji nr 73
2021-06-09 14:29:02 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-09 14:29:52 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.639.2021_WPS w sprawie zapewnienia aktywizacji zawodowej dla Repatrianta w formie zwrotu części kosztów poniesionych przez Pracodawcę na utworzenie stanowiska pracy, przeszkolenie oraz wynagrodzenie, nagrody i składki na ubezpieczenie społeczne" w pozycji nr 74
2021-06-09 14:29:53 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-09 14:30:08 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-09 14:32:21 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.640.2021_IN w sprawie udzielenie zamówienia i zlecenie dostawy i montażu tablicy pamiątkowej dla zaplecza sanitarno-szatniowego hali sportowej przy Zespole Szkół nr 3 w Żorach" w pozycji nr 75
2021-06-09 14:32:23 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-09 14:32:32 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-09 14:41:26 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.641.2021_ZG w sprawie udzielenia zamówienia do 30.000 euro na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta Żory " w pozycji nr 76
2021-06-09 14:41:28 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-09 14:42:24 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.643.2021_BRM w sprawie uznania za celową realizację zadania publicznego przez Fundację Zielone Szkiełko oraz zawarcia z oferentem umowy wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego realizaję" w pozycji nr 77
2021-06-09 14:42:28 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-09 14:43:17 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.644.2021_ZG w sprawie udzielenia zamówienia do 130 000,00 zł na wykonanie konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych znajdujących się w budynku Urzędu Miasta Żory" w pozycji nr 78
2021-06-09 14:43:18 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-09 14:44:09 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.645.2021_IN w sprawie zakupu kamery termowizyjnej BOSH Professional GTC 400 C" w pozycji nr 79
2021-06-09 14:44:10 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-09 14:45:08 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.646.2021_IN w sprawie zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w postępowaniu na termomodernizację budynku Ludowego Klubu Sportowego "Rój" wraz z modernizacja ogrzewania, instalacją wentylacji mechanicznej i przebudową schodów zewnętrznych w Żorach prz" w pozycji nr 80
2021-06-09 14:45:10 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-09 14:45:59 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.647.2021_MOPS w sprawie ogłoszenia średniego miesięcznego kosztu pobytu w dziennym domu pomocy" w pozycji nr 81
2021-06-09 14:46:03 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-09 14:46:58 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.648.2021_MOPS w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Żory na lata 2021-2027"" w pozycji nr 82
2021-06-09 14:46:59 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-09 14:49:51 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.649.2021_MOPS w sprawie odwołania oraz powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego" w pozycji nr 83
2021-06-09 14:49:54 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-09 14:51:15 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.650.2021_ZZE w sprawie podpisania aneksu nr 3 do umowy nr ZZE.7021.2.11.2020.JM/TD z dnia 16.09.2020 r. na zakup energii elektrycznej w Gminie Żory w latach 2021-2022" w pozycji nr 84
2021-06-09 14:51:16 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-10 08:19:59 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.651.2021_SM w sprawie odwołania nieograniczonego przetargu ustnego (licytacji) na zbycie prawa własności nieruchomości położonyh w Żorach przy ul. Polnej" w pozycji nr 85
2021-06-10 08:20:00 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-10 08:20:48 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "0OR.0050.652.2021_BPKS w sprawie przyznania Nagród Kulturalnych Prezydenta Miasta Żory" w pozycji nr 86
2021-06-10 08:20:50 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-10 08:21:52 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.653.2021_BPKS w sprawie udzielenia Stowrzyszeniu Na Marginesie wsparcia z budżetu gminy w formie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie promocji miasta Żory pn. "Żory w świecie bajek" " w pozycji nr 87
2021-06-10 08:21:53 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-10 09:34:28 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-10 09:35:35 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.654.2021_OR w sprawie sfinansowania opłaty sądowej od pozwu w sprawie powództwa Gminy Miejskiej Żory" w pozycji nr 88
2021-06-10 09:35:37 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-10 09:36:46 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.655.2021_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2021 r." w pozycji nr 89
2021-06-10 09:36:48 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-10 09:37:59 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.656.2021_FB w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Żory na 2021 r." w pozycji nr 90
2021-06-10 09:38:00 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-10 09:39:00 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.657.2021_SM w sprawie sfinansowania nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Żory prawa własności nieruchomości zabudowanej" w pozycji nr 91
2021-06-10 09:39:01 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-10 09:39:58 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.658.2021_SM w sprawie wydzierżawienia części działki numer 318/10 będącej własnością Gminy Miejskiej Żory" w pozycji nr 92
2021-06-10 09:40:01 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-10 09:40:58 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.659.2021_SM w sprawie wydzierżawienia części działki numer 2357/129 będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Żory" w pozycji nr 93
2021-06-10 09:41:01 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-10 09:41:48 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.660.2021_SM w sprawie wydzierżawienia części działek o numerach 1646/143 i 1647/143 będących własnością Gminy Miejskiej Żory" w pozycji nr 94
2021-06-10 09:41:49 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-10 09:42:33 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.661.2021_SM w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Żory prawa własności " w pozycji nr 95
2021-06-10 09:42:35 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-10 09:43:31 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.662.2021_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2021 r." w pozycji nr 96
2021-06-10 09:43:35 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-10 09:44:24 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.663.2021_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta Żory na 2021 r." w pozycji nr 97
2021-06-10 09:44:27 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-10 09:45:15 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.664.2021_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2021 r." w pozycji nr 98
2021-06-10 09:45:16 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-10 09:46:06 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.665.2021_FB w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Żory na 2021 r." w pozycji nr 99
2021-06-10 09:46:09 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-10 09:46:54 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.666.2021_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2021 r." w pozycji nr 100
2021-06-10 09:46:58 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-10 09:48:24 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.667.2021_FB w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory oraz placówek oświatowych na 2021 r." w pozycji nr 101
2021-06-10 09:49:10 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-10 09:50:27 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.668.2021_IN w sprawie udzielenia zamówienia na udział rzeczoznawcy budowlanego w wykonaniu odkrywki i demontażu zniszczonej posadzki wraz z oględzinami i raportem działań - Pomieszczenie techniczne Amfiteatr Żory" w pozycji nr 102
2021-06-10 09:50:28 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-10 09:59:29 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.669.2021_BPKS w sprawie awarcia umowy ze Śląskim Ogrodem Zoologicznym w Chorzowie w związku z adopcją Bielika" w pozycji nr 103
2021-06-10 09:59:30 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-10 10:00:26 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.670.2021_IN w sprawie udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Ludowego Klubu Sportowego Baranowice przy ul. Lipowej 9 w Żorach" w pozycji nr 104
2021-06-10 10:00:34 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-10 10:01:41 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.671.2021_BPKS w sprawie powołania Zespołu Weryfikującego projekty zgłoszone do Żorskiego Budżetu Obywatelskiego 2022" w pozycji nr 105
2021-06-10 10:01:47 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-10 10:02:41 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.672.2021_MOPS w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Żorach" w pozycji nr 106
2021-06-10 10:03:01 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-10 10:09:07 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.673.2021_ZG w sprawie udzielenia zamówienia do 130 000,00 złotych na wykonanie oraz dostawę mebli biurowych do budynku Urzędu Miasta Żory Al. Wojska Polskiego 25" w pozycji nr 107
2021-06-10 10:09:12 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-10 10:10:40 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.674.2021_FB w sprawie wykonania uchwały Rady Miasta Nr 419/XXX/2021 w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2021 rok" w pozycji nr 108
2021-06-10 10:10:41 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-10 10:42:33 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.675.2021_IN w sprawie zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w postępowaniu na przebudowę pomieszczeń kuchni oraz jadalni w budynku Szkoły Podstawowej nr 13 na os. Pawlikowskiego 40 w Żorach" w pozycji nr 109
2021-06-10 10:42:34 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-10 10:43:28 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.676.2021_IN w sprawie udzielenia zamówienia na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku garnizonu dla potrzeb wystawienniczych Muzeum Miejskiego w Żorach na potrzeby edukacyjne" w pozycji nr 110
2021-06-10 10:43:30 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-10 10:45:01 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.677.2021_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 130 000,00 zł netto i zlecenia dokonania wyceny pojazdu, który został usunięty z drogi na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, a obecnie stanowi własność Gminy Miejskiej Żory" w pozycji nr 111
2021-06-10 10:45:03 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-10 10:45:59 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.678.2021_IN w sprawie udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na opracowanie dokumentacji projektowej zabudowy duszy klatki schodowej siatką zabezpieczającą w budynku ZS-1 w Żorach" w pozycji nr 112
2021-06-10 10:46:00 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-10 10:46:54 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.679.2021_IN w sprawie zawarcia umowy z wybranym Wykonawą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym na zaprojektowanie i wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Alei Jana Pawła II z ul. Sądową" w pozycji nr 113
2021-06-10 10:47:01 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-10 10:47:57 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.681.2021_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2021 r." w pozycji nr 114
2021-06-10 10:48:02 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-10 10:49:06 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.682.2021_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Urzędu Miasta Żory oraz placówek oświatowych na 2021 r." w pozycji nr 115
2021-06-10 10:49:08 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-10 10:50:08 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.683.2021_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2021 r." w pozycji nr 116
2021-06-10 10:50:10 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-10 10:51:56 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.684.2021_IN w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Żory na 2021 r." w pozycji nr 117
2021-06-10 10:51:58 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-10 10:52:50 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.685.2021_IN w sprawie udzielenia zamówienia i zlecenia wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej budowlanej oraz wykonawczej opracowanej na cele budowy centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Żorach na os. Ks. Władysława" w pozycji nr 118
2021-06-10 10:52:51 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-10 10:53:48 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.686.2021_IMI w sprawie zgody na udzielenie zamówienia o wartości do 130 000,00 zł netto i zawarcia umowy na wykonanie napraw urządzeń zabawowych zlokalizowanych na wybiegach dla psów na terenie Gminy Miejskiej Żory" w pozycji nr 119
2021-06-10 10:53:50 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-10 10:54:56 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.687.2021_SIR w sprawie zawarcia umowy i przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu "Zielona brama do przyszłości - kompleksowa rewitalizacja przestrzeni starego miasta w Żorach"" w pozycji nr 120
2021-06-10 10:54:58 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-10 10:56:01 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.688.2021_IS w sprawie sfinansowania opłaty zmiennej za usługi wodne za I kwartał 2021 r." w pozycji nr 121
2021-06-10 10:56:02 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-10 11:21:43 Dorota Dzięgielewska Usunięto załącznik o nazwie "OR.0050.688.2021_IS w sprawie sfinansowania opłaty zmiennej za usługi wodne za I kwartał 2021 r."
2021-06-10 11:21:43 Dorota Dzięgielewska Usunięto załącznik o nazwie "OR.0050.687.2021_SIR w sprawie zawarcia umowy i przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu "Zielona brama do przyszłości - kompleksowa rewitalizacja przestrzeni starego miasta w Żorach""
2021-06-10 11:21:43 Dorota Dzięgielewska Usunięto załącznik o nazwie "OR.0050.686.2021_IMI w sprawie zgody na udzielenie zamówienia o wartości do 130 000,00 zł netto i zawarcia umowy na wykonanie napraw urządzeń zabawowych zlokalizowanych na wybiegach dla psów na terenie Gminy Miejskiej Żory"
2021-06-10 11:21:43 Dorota Dzięgielewska Usunięto załącznik o nazwie "OR.0050.685.2021_IN w sprawie udzielenia zamówienia i zlecenia wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej budowlanej oraz wykonawczej opracowanej na cele budowy centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Żorach na os. Ks. Władysława"
2021-06-10 11:22:06 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-10 11:22:23 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-14 12:35:20 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.680.2021_BRM w sprawie uznania za celową realizację zadania publicznego przez Stowarzyszenie na Rzecz Kultury "KANTATA" oraz zawarcia z oferentem umowy wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację" w pozycji nr 118
2021-06-14 12:35:22 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-14 12:35:45 Dorota Dzięgielewska Przesunięto załącznik o nazwie "OR.0050.680.2021_BRM w sprawie uznania za celową realizację zadania publicznego przez Stowarzyszenie na Rzecz Kultury "KANTATA" oraz zawarcia z oferentem umowy wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację" na pozycję nr 114
2021-06-14 12:35:47 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-14 12:40:32 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-15 10:43:35 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.578A.2021_BRM w sprawie zaakceptowania sprawozdania częściowego z wykonania części zadania publicznego i przyjęcia rozliczenia z udzielonej z budżetu gminy dotacji celowej" w pozycji nr 119
2021-06-15 10:43:37 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-15 10:44:57 Dorota Dzięgielewska Przesunięto załącznik o nazwie "OR.0050.578A.2021_BRM w sprawie zaakceptowania sprawozdania częściowego z wykonania części zadania publicznego i przyjęcia rozliczenia z udzielonej z budżetu gminy dotacji celowej" na pozycję nr 12
2021-06-15 10:45:23 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-17 08:45:56 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.642.2021_USC w sprawie udzielenia zamówienia o wartości szaunkowej nie przekraczającej 130.000,00 zł na zakup materiałów promocyjnych" w pozycji nr 120
2021-06-17 08:45:57 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-17 08:46:30 Dorota Dzięgielewska Przesunięto załącznik o nazwie "OR.0050.642.2021_USC w sprawie udzielenia zamówienia o wartości szaunkowej nie przekraczającej 130.000,00 zł na zakup materiałów promocyjnych" na pozycję nr 78
2021-06-17 08:46:32 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja

Powrót

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij