Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Żory

Kolorowy pasek

Historia zmian artykułu

Powrót

2021-06-10 11:23:57 Dorota Dzięgielewska Utworzenie
2021-06-10 11:24:12 Dorota Dzięgielewska Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]
2021-06-10 11:28:37 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.685.2021_IN w sprawie udzielenia zamówienia i zlecenia wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej budowlanej oraz wykonawczej opracowanej na cele budowy centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Żorach na os. Ks. Władysława" w pozycji nr 1
2021-06-10 11:28:38 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-10 11:30:06 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.686.2021_IMI w sprawie zgody na udzielenie zamówienia o wartości do 130 000,00 zł netto i zawarcia umowy na wykonanie napraw urządzeń zabawowych zlokalizowanych na wybiegach dla psów na terenie Gminy Miejskiej Żory" w pozycji nr 2
2021-06-10 11:30:08 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-10 11:31:03 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.687.2021_SIR w sprawie zawarcia umowy i przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu "Zielona brama do przyszłości - kompleksowa rewitalizacja przestrzeni starego miasta w Żorach"" w pozycji nr 3
2021-06-10 11:31:04 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-10 11:31:50 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.688.2021_IS w sprawie sfinansowania opłaty zmiennej za usługi wodne za I kwartał 2021 r." w pozycji nr 4
2021-06-10 11:31:51 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-10 11:32:35 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.689.2021_IS w sprawie sfinansowania opłaty zmiennej za usługi wodne za I kwartał 2021 r." w pozycji nr 5
2021-06-10 11:32:37 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-10 11:33:54 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.690.2021_OR w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Żory" w pozycji nr 6
2021-06-10 11:34:13 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-10 11:34:52 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.691.2021_SM w sprawie przeznaczenia do sprzedaży prawa własności nieruchomości położonych w Żorach" w pozycji nr 7
2021-06-10 11:34:53 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-10 11:35:44 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.692.2021_SM w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Żory nieruchomości położonej w Żorach przy ulicy Pagórkowej" w pozycji nr 8
2021-06-10 11:36:08 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-10 11:37:14 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.693.2021_SM w sprawie przeznaczenia do sprzedaży prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Żorach" w pozycji nr 9
2021-06-10 11:37:16 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-10 11:38:16 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.694.2021_IMI w sprawie zgody na udzielenie zamówienia o wartości do 130 000,00 zł netto i zawarcia umowy na wykonanie prac konserwacyjno-czyszczących pomnika na Placu Pamięci Narodowej oraz Pomnika Żołnierzy Wyklętych" w pozycji nr 10
2021-06-10 11:38:19 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-10 11:39:09 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.695.2021_IMI w sprawie zgody na udzielenie zamówienia o wartości do 130 000,00 zł netto i zawarcia umowy na utwardzenie terenu pod ławkami zlokalizowanymi wzdłuż ul. Okrężnej poprzez zabrukowanie" w pozycji nr 11
2021-06-10 11:39:12 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-10 11:39:58 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.696.2021_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2021 r." w pozycji nr 12
2021-06-10 11:40:06 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-10 11:40:53 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.697.2021_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Miasta Żory na 2021 r." w pozycji nr 13
2021-06-10 11:40:54 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-10 12:09:20 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.698.2021_IN w sprawie udzielenia zamówienia na wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich dla dokumentacji projektowej tężni solankowej wraz z infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego przy ul. Folwareckiej na ter" w pozycji nr 14
2021-06-10 12:09:21 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-10 13:19:02 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.700.2021_IN w sprawie zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na zaprojektowanie, uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych oraz pełnienie nadzoru autorskiego, przebudowy istniejąceg" w pozycji nr 15
2021-06-10 13:19:04 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-10 13:19:55 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.702.2021_IMI w sprawie udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki na remonty bieżące dróg, chodników, parkingów w Gminie Miejskiej Żory w 2021 r." w pozycji nr 16
2021-06-10 13:19:56 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-10 13:21:48 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.703.2021_SM w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Żory prawa własności nieruchomości " w pozycji nr 17
2021-06-10 13:21:50 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-10 13:22:43 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.704.2021_SM w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Żory nieruchomości położonych w Żorach w rejonie ulicy Łąkowej i Niskiej" w pozycji nr 18
2021-06-10 13:22:46 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-10 13:23:40 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.705.2021_SM w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Spółka z o.o. w Żorach w wysokości 472 000,00 zł" w pozycji nr 19
2021-06-10 13:23:42 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-10 13:25:29 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.706.2021_FB w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żorach za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku" w pozycji nr 20
2021-06-10 13:25:31 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-10 13:26:20 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.707.2021_FB w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Miejskiego w Żorach za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku" w pozycji nr 21
2021-06-10 13:26:26 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-10 13:27:27 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.708.2021_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2021 r." w pozycji nr 22
2021-06-10 13:27:33 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-10 13:28:31 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.709.2021_FB w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Żory na 2021 r." w pozycji nr 23
2021-06-10 13:28:33 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-10 13:44:56 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.710.2021_SIR w sprawie zawarcia umów zlecenia związanych z realizają projektu pn. "Przez zabawę do nauki - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 16 im. Cz. Janczarskiego w Żorach"" w pozycji nr 24
2021-06-10 13:44:58 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-10 13:45:40 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.711.2021_SM w sprawie pokrywania kosztów związanych z zapłatą opłaty notarialnej i sądowej" w pozycji nr 25
2021-06-10 13:45:45 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-10 13:46:50 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.712.2021_SM w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Żory prawa własności nieruchomości" w pozycji nr 26
2021-06-10 13:46:52 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-10 13:47:38 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.713.2021_SM w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Miejskiej Żory nieruchomości położonej w Żorach w rejonie ulicy Ogrodniczej" w pozycji nr 27
2021-06-10 13:47:40 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-10 13:48:23 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.714.2021_FB w sprawie zmiany zarządzenia nr OR.0050.681.2021 Prezydenta Miasta Żory z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2021 r." w pozycji nr 28
2021-06-10 13:48:25 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-10 13:49:53 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.715.2021_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2021r." w pozycji nr 29
2021-06-10 13:49:55 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-10 13:50:39 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.716.2021_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta Żory na 2021 r." w pozycji nr 30
2021-06-10 13:50:40 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-10 13:51:22 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.717.2021_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 130 000,00 zł i zawarcia umowy na świadczenie usług w ramach realizacji zadania "Demontaż pojazdów usuniętych z dróg na podstawie art. 50a i art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym" " w pozycji nr 31
2021-06-10 13:51:23 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-10 13:52:07 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.718.2021_IN w sprawie udzielenia zamówienia i zlecenia opracowania dokumentacji projektowej wykonania otworów okiennych w zewnętrznych ścianach nośnych zabudowy okien rozwieralno-uchylnych oraz przebudwy pomieszczeń w budynku ZSP-8 w Żorach" w pozycji nr 32
2021-06-10 13:52:09 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-10 13:53:07 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.719.2021_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 130 000,00 zł netto na wykonanie napraw w toalecie miejskiej zlokalizowanej przy ul. Bramkowej" w pozycji nr 33
2021-06-10 13:53:08 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-10 13:53:51 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.720.2021_IN w sprawie udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie koncepcji zasilania 5-ciu budynków wielorodzinnych w energię elektryczną i ciepło dla potrzeb PFU w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zespołu budynków wielorodzinnyh" w pozycji nr 34
2021-06-10 13:53:52 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-10 13:54:35 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.721.2021_IN w sprawie zawarcia z Tauron Dystrybucja Spółka Akcyjna umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia ulicy Błękitnej w Żorach" w pozycji nr 35
2021-06-10 13:54:37 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-10 14:48:09 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.701.2021_IN w sprawie zawarcia aneksu nr 2 do umowy na renowację zespołu parkowo-pałacowego w Żorach - Baranowicach - Etap I" w pozycji nr 36
2021-06-10 14:48:24 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-10 14:48:53 Dorota Dzięgielewska Przesunięto załącznik o nazwie "OR.0050.701.2021_IN w sprawie zawarcia aneksu nr 2 do umowy na renowację zespołu parkowo-pałacowego w Żorach - Baranowicach - Etap I" na pozycję nr 16
2021-06-10 14:48:54 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-11 09:05:55 Dorota Dzięgielewska Usunięto załącznik o nazwie "OR.0050.710.2021_SIR w sprawie zawarcia umów zlecenia związanych z realizają projektu pn. "Przez zabawę do nauki - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 16 im. Cz. Janczarskiego w Żorach""
2021-06-11 09:05:57 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-11 09:50:05 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.710.2021_SIR w sprawie zawarcia umów zlcenia związanych z realizacją projektu pn. "Przez zabawę do nauki - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 16 im. Cz. Janczarskiego w Żorach"" w pozycji nr 36
2021-06-11 09:50:10 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-11 09:50:25 Dorota Dzięgielewska Przesunięto załącznik o nazwie "OR.0050.710.2021_SIR w sprawie zawarcia umów zlcenia związanych z realizacją projektu pn. "Przez zabawę do nauki - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 16 im. Cz. Janczarskiego w Żorach"" na pozycję nr 25
2021-06-11 09:50:27 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-14 12:47:49 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.697A.2021_SM w sprawie zapłaty opłaty notarialnej i sądowej" w pozycji nr 37
2021-06-14 12:47:55 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-14 12:48:22 Dorota Dzięgielewska Przesunięto załącznik o nazwie "OR.0050.697A.2021_SM w sprawie zapłaty opłaty notarialnej i sądowej" na pozycję nr 14
2021-06-14 12:48:24 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-23 12:10:23 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-23 14:52:20 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.722.2021_IMI w sprawie zgody na udzielenie zamówienia o wartości do 130.000,00 zł netto i zawarcie umowy na wykonanie rozbiórki wraz z utylizacją wiat zlokalizowanych przy boisku SKF Rowień" w pozycji nr 38
2021-06-23 14:52:21 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-23 14:53:07 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.723.2021_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2021r." w pozycji nr 39
2021-06-23 14:53:08 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-23 14:53:54 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.724.2021_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta Żory na 2021 r." w pozycji nr 40
2021-06-23 14:53:55 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-23 14:54:44 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.725.2021_ZZE w sprawie udzielenia dotacji celowej na modernizację żródeł ciepła" w pozycji nr 41
2021-06-23 14:54:45 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-23 14:55:53 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.726.2021_SIR w sprawie zamówienia worków promujących projekt pn. "Przez zabawę do nauki - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 16 im. Cz. Janczarskiego w Żorach"" w pozycji nr 42
2021-06-23 14:55:54 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-23 14:56:38 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.727.2021_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2021r." w pozycji nr 43
2021-06-23 14:56:39 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-23 14:58:31 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.728.2021_FB w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory oraz placówek oświatowych na 2021 r." w pozycji nr 44
2021-06-23 14:58:43 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-23 15:01:49 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.729.2021_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2021r." w pozycji nr 45
2021-06-23 15:01:50 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-23 15:02:37 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.730.2021_FB w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Żory na 2021 r." w pozycji nr 46
2021-06-23 15:02:38 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-23 15:03:29 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.731.2021_FB w sprawie zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Miasta Żory na 2021 r." w pozycji nr 47
2021-06-23 15:03:30 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-23 15:04:54 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.732.2021_SM w sprawie zawarcia aneksu do umowy dzierżawy " w pozycji nr 48
2021-06-23 15:04:55 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-23 15:05:55 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.733.2021_SM w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości " w pozycji nr 49
2021-06-23 15:05:56 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-23 15:06:30 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.734.2021_SM w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości " w pozycji nr 50
2021-06-23 15:06:32 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-23 15:07:23 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.735.2021_SM w sprawie zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę oprogramowania z matematyki, fizyki i chemii do Szkoły Podstawowej nr 17 z" w pozycji nr 51
2021-06-23 15:07:24 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-24 08:23:44 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.736.2021_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 130.000,00 zł na wykonanie teczek reklamowych miasta Żory" w pozycji nr 52
2021-06-24 08:23:45 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-24 08:28:59 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.737.2021_SM w sprawie powołania komisji przetargowej" w pozycji nr 53
2021-06-24 08:29:00 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-24 08:30:57 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.738.2021_SM w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Żory prawa własności nieruchomości" w pozycji nr 54
2021-06-24 08:30:57 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.739.2021_SM w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa gruntu wydzielonego pod drogę publiczną w trybie art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami" w pozycji nr 55
2021-06-24 08:30:59 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-24 08:31:21 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-24 08:32:05 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.740.2021_SM w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa gruntu wydzielonego pod drogę publiczną w trybie art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami" w pozycji nr 56
2021-06-24 08:32:06 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-24 08:32:56 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.741.2021_SM w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa gruntu wydzielonego pod drogę publiczną w trybie art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami" w pozycji nr 57
2021-06-24 08:32:57 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-24 08:33:40 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.741A.2021_IMI w sprawie zawarcia umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie terenów zieleni w okresie realizacji zadania polegającego na dostawie 1000 drzew wraz z ich nasadzeniem w ramach projektu obywatelskiego "Zazielenić Żory" w 2021" w pozycji nr 58
2021-06-24 08:33:42 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-24 08:35:41 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.742.2021_ED w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 130.000,00 zł na organizację konferencji dla dyrektorów żorskich szkół i placówek oświatowych" w pozycji nr 59
2021-06-24 08:35:43 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-24 08:36:57 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.743.2021_ZP w sprawie zawarcia umów z wybranymi Wykonawcami w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę wyposażenia szkolnej pracowni chemicznej w ramach projeku "Miarka: szkoła z tradycją - wzmocnienie potencjału euk" w pozycji nr 60
2021-06-24 08:36:59 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-24 08:37:54 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.744.2021_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 130.000,00 zł na wykonanie i montaż tablic informacyjnych" w pozycji nr 61
2021-06-24 08:37:55 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-24 08:39:32 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.745.2021_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 130.000,00 zł na realizację filmów promocyjnych związanych z wręczeniem nagrody miejskiej "Phoenix Sariensis 2021"" w pozycji nr 62
2021-06-24 08:39:33 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-24 08:40:42 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.746.2021_IS w sprawie sfinansowania zakupu przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Żorach środków do zapobiegania skutkom zanieczyszczenia środowiska" w pozycji nr 63
2021-06-24 08:40:44 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-24 08:41:28 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.747.2021_IN w sprawie udzielenia zamówienia i zlecenia wykonania oraz montażu tablic pamiątkowych dla projektu "Przebudowa ulicy Fabrycznej wraz z budową drogi łączącej ul. Fabryczną i ul. Boczną w Żorach razem z odwodnieniem, oświetleniem i kanał" w pozycji nr 64
2021-06-24 08:41:29 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-24 08:42:18 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.748.2021_IS w sprawie udzielenia zamówienia do 130.000,00 zł netto w związku z zakończeniem akcji "Odzyskajmy zużyte baterie"" w pozycji nr 65
2021-06-24 08:42:20 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-24 08:43:17 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.749.2021_BPKS w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania i przyjęcia rozliczenia z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu pn. "LKS Rój - czyli udział pi" w pozycji nr 66
2021-06-24 08:43:18 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-24 08:44:05 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.750.2021_SIR w sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Żory nr OR.0050.508.2021 z dnia 20.04.2021 r. " w pozycji nr 67
2021-06-24 08:44:06 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-24 08:44:54 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.751.2021_SM w sprawie wydzierżawienia części działki numer 2441/222 będącej własnością Gminy Miejskiej Żory" w pozycji nr 68
2021-06-24 08:44:55 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-24 08:45:38 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.752.2021_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2021 r." w pozycji nr 69
2021-06-24 08:45:39 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-24 08:46:28 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.753.2021_FB w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych Miasta Żory na 2021 r." w pozycji nr 70
2021-06-24 08:46:29 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-24 08:47:13 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.754.2021_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2021 r." w pozycji nr 71
2021-06-24 08:47:14 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-24 08:48:06 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.755.2021_FB w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych Miasta Żory na 2021 r." w pozycji nr 72
2021-06-24 08:48:07 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-24 08:49:20 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.756.2021_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2021 r." w pozycji nr 73
2021-06-24 08:49:21 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-24 08:50:31 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.757.2021_FB w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2021 r." w pozycji nr 74
2021-06-24 08:50:36 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-24 08:51:19 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.758.2021_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2021 r." w pozycji nr 75
2021-06-24 08:51:27 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-24 08:52:09 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.759.2021_FB w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Urzędu Miasta Żory na 2021 r." w pozycji nr 76
2021-06-24 08:52:11 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-24 08:53:18 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.760.2021_SIR w sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta nr OR.0050.500.2019 z dnia 28.03.2019 r. dotyczącego powołania Komitetu Rewitalizacji dla Miasta Żory" w pozycji nr 77
2021-06-24 08:53:19 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-24 08:54:39 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.761.2021_ZZE w sprawie udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na demontaż i utylizację słupów oświetlenia ulicznego oraz montaż czterech słupów aluminiowych wraz z oprawami typu LED na terenie Miasta Żory wraz z pracami towarzyszącymi" w pozycji nr 78
2021-06-24 08:54:40 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-24 08:55:23 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.762.2021_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2021 r." w pozycji nr 79
2021-06-24 08:55:25 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-24 08:56:12 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.763.2021_FB w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory oraz placówek oświatowych na 2021 r." w pozycji nr 80
2021-06-24 08:56:13 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-24 08:57:23 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.764.2021_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2021 r." w pozycji nr 81
2021-06-24 08:57:24 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-24 08:58:19 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.765.2021_FB w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Żory na 2021 r." w pozycji nr 82
2021-06-24 08:58:33 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-24 08:59:23 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.766.2021_BPKS w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania i przyjęcia rozliczenia z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu pn. "Dla naszego Miasta"" w pozycji nr 83
2021-06-24 08:59:58 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-25 09:43:51 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.690A.2021_FB w sprawie zmiany zarządzenia nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Miasta nr OR.0050.26.2021 z dnia 11.01.2021 r." w pozycji nr 84
2021-06-25 09:43:52 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-06-25 09:44:41 Dorota Dzięgielewska Przesunięto załącznik o nazwie "OR.0050.690A.2021_FB w sprawie zmiany zarządzenia nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Miasta nr OR.0050.26.2021 z dnia 11.01.2021 r." na pozycję nr 7
2021-06-25 09:44:44 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-07-09 11:45:44 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.767.2021_IN w sprawie zawarcia z Tauron Dystrybucja Spółka Akcyjna umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej budynku garnizonu" w pozycji nr 85
2021-07-09 11:45:46 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-07-09 11:46:47 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.768.2021_ZP w sprawie zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na dostawę 1000 drzew wraz z ich nasadzeniem w ramach projektu obywatelskiego "Zazielenić Żory"" w pozycji nr 86
2021-07-09 11:46:48 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-07-09 11:51:53 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-07-09 11:53:00 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.769.2021_FB w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory oraz placówek oświatowych na 2021 r." w pozycji nr 87
2021-07-09 11:53:01 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-07-09 11:53:56 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.770.2021_IMI w sprawie zgody na udzielenie zamówienia o wartości do 130.000,00 zł netto i zawarcie umowy na wykonanie zabiegu deratyzacji na działkach miejskich zlokalizowanych w osiedlu Korfantego" w pozycji nr 88
2021-07-09 11:54:01 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-07-09 11:54:55 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.771.2021_GKK w sprawie zapłaty opłaty rocznej za 2021 rok za wyłączenie użytków rolnych z produkcji rolnej " w pozycji nr 89
2021-07-09 11:54:58 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-07-09 11:55:47 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.772.2021_SM w sprawie oddania w administrownie na rzecz MOSiR Żory działek o numerach ewidencyjnyh 302/17, 912/19, 306/15, 314/11, 316/10, 318/10 stanowiących własność Gminy Żory" w pozycji nr 90
2021-07-09 11:55:48 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-07-09 11:56:44 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.773.2021_IN w sprawie udzielenia zamówienia na wymianę słupa oświetleniowego z 2 oprawami na słup aluminiowy z dwoma oprawami led przy wybiegu dla psów na osiedlu Powstańców Śląkich 7 i 12 w Żorach" w pozycji nr 91
2021-07-09 11:56:45 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-07-09 11:57:37 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.774.2021_ZP w sprawie zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż systemu nagłośnienia i oświetlenia w ramach zakupu sprzętu i wyposażenia dla zadania Renowacja zespołu par" w pozycji nr 92
2021-07-09 11:57:38 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-07-09 11:58:38 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.775.2021_ZP w sprawie zawarcia umów z wybranymi Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę sprzętu kmputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Żory" w pozycji nr 93
2021-07-09 11:58:42 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-07-09 11:59:29 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.776.2021_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2021 r." w pozycji nr 94
2021-07-09 11:59:41 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-07-09 12:00:09 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-07-09 12:01:04 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.777.2021_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Miasta Żory na 2021 r." w pozycji nr 95
2021-07-09 12:01:42 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-07-09 12:04:18 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.778.2021_USC w sprawie zamówienia usługi cateringowej związanej z organizacją Jubileuszy Pożycia Małżeńskiego" w pozycji nr 96
2021-07-09 12:04:28 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-07-09 12:06:29 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.779.2021_IN w sprawie zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w przetargu nieograniczonym na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zadania pn.: "Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego w ul. Dworcowej w Żorach wraz z budową przyległego układu drogowego" w pozycji nr 97
2021-07-09 12:06:31 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-07-09 12:32:44 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.780.2021_IS w sprawie udzielenia dotacji do modernizacji pokryć dachowych lub elewacji obiektów budowlanych zawierających azbest" w pozycji nr 98
2021-07-09 12:32:45 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-07-09 12:33:37 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.781.2021_IN w sprawie udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie naprawy istniejących nawierzchni poliuratenowych bieżni lekkoatletycznej przy G-4 oraz boiska wielofunkcyjnego przy ZSP 9 w Żorach" w pozycji nr 99
2021-07-09 12:33:38 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-07-09 12:34:29 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.782.2021_BPKS w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania i przyjęcia rozliczenia z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu pn. "tenis stołowy - udział za" w pozycji nr 100
2021-07-09 12:34:32 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-07-09 12:35:26 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.783.2021_WPS w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 130 tyś. złotych na przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli i pedagogów z żorskich szkół podstawowych z zakresu programu profilaktyki i promocji zdrowia pn.: "Apteczka Pierwszej Pomocy E" w pozycji nr 101
2021-07-09 12:35:38 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-07-09 12:36:29 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.784.2021_FB w sprawie wykonanie uchwały Rady Miasta nr 432/XXXI/2021 w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2021 rok" w pozycji nr 102
2021-07-09 12:36:37 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-07-09 12:37:22 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.785.2021_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2021 r." w pozycji nr 103
2021-07-09 12:37:24 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-07-09 12:38:22 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.786.2021_FB w sprawie zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Miasta Żory na 2021 r." w pozycji nr 104
2021-07-09 12:38:28 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-07-09 12:39:40 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.787.2021_ZP w sprawie zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym na budowę kortu do gry w padel przy ul. Folwareckiej w Żorach" w pozycji nr 105
2021-07-09 12:39:45 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-07-09 12:40:38 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.788.2021_ZZE w sprawie udzielenia zamówienia i zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do oświetlania ulicznego na os. Gwarków w Żorach" w pozycji nr 106
2021-07-09 12:40:39 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-07-09 12:41:37 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.789.2021_SM w sprawie rozwiązania umów dzierżawy zawartych pomiędzy Gminą Żory a Zakładami Techniki Komunalnej w Żorach" w pozycji nr 107
2021-07-09 12:41:41 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-07-09 12:42:31 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.790.2021_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2021 r." w pozycji nr 108
2021-07-09 12:42:36 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-07-09 12:46:32 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.791.2021_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Urzędu Miasta Żory na 2021 r." w pozycji nr 109
2021-07-09 12:46:37 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-07-09 12:47:22 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.792.2021_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2021 r." w pozycji nr 110
2021-07-09 12:47:26 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-07-09 12:49:35 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.793.2021_FB w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory oraz placówek oświatowych na 2021 r." w pozycji nr 111
2021-07-09 12:49:36 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-07-09 12:50:30 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.794.2021_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 130.000,00 zł na realizację filmu informacyjnego o działalności Urzędu Miasta Żory w języku migowym związanego w wejściem w życie ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania " w pozycji nr 112
2021-07-09 12:50:31 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-07-09 12:51:23 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.795.2021_IMI w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia o wartosci do 130.000,00 zł netto i zlecenie wykonania szczegółowej inwentaryzacji drzew zlokalizowanych w rejonach: ul. Powstańców - drzewa na dz. nr 3056/258 i 691/259, ul. Rybnej -" w pozycji nr 113
2021-07-09 12:51:24 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-07-09 12:52:21 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.796.2021_IN w sprawie zawarcia umowy w sprwie zasad partycypacji w koszcie wykonania wstępnego studium planistyczno-prognostycznego dla projektu "Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie Jastrzębia-Zdrój z Katowicami"" w pozycji nr 114
2021-07-09 12:52:43 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-07-09 12:53:57 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.797.2021_IS w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 130.000 zł na opracowanie opinii w zakresie zmiany stanu wody na gruncie" w pozycji nr 115
2021-07-09 12:54:00 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-07-12 11:54:10 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-07-12 14:29:53 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.798.2021_ZKG w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30 000 euro na zakup bonów towarowych" w pozycji nr 116
2021-07-12 14:29:55 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-07-12 14:31:32 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.799.2021_OR w sprawie pokrycia kosztów postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą" w pozycji nr 117
2021-07-12 14:31:33 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-07-12 14:33:21 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.800.2021_ZKG w sprawie udzielenia zamówienia do 130 000 złotych na wykonanie konserwacji kserokopiarek oraz napraw awaryjnych wynikłych podczas bieżącej eksploatacji kserokopiarek, będących na wyposażeniu Urzędu Miasta Żory" w pozycji nr 118
2021-07-12 14:33:23 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-07-12 14:34:24 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.801.2021_IMI w sprawie udzielenia zamówienia do 130 000 złotych na wykonanie usługi wprowadzenia i obsługi rozliczenia czasu postoju w Strefie Płatnego Parkowania w Żorach z wykorzystaniem telefonów komórkowych - system "mPay"" w pozycji nr 119
2021-07-12 14:54:40 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-07-12 14:55:42 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.802.2021_IMI w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia o wartości do 130.000 zł netto i zlecenia wykonania awaryjnej naprawy odwodnienia na ul. Żniwnej w Żorach" w pozycji nr 120
2021-07-12 14:55:44 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-07-12 14:56:41 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.803.2021_IMI w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia o wartości do 130.000 zł netto i zlecenia wykonania analizy hydrologiczno-hydraulicznej wskazującej kierunki działań związanych z przebudową przepustu w ciągu ul. Złotej z uwzględnien" w pozycji nr 121
2021-07-12 14:56:43 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-07-12 14:57:36 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.804.2021_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2021 r." w pozycji nr 122
2021-07-12 14:57:56 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-07-12 14:58:53 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.805.2021_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Miasta Żory na 2021 r." w pozycji nr 123
2021-07-12 14:58:54 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-07-12 14:59:55 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.806.2021_SM w sprawie wydzierżawienia części działki numer 3520/11 będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Żory" w pozycji nr 124
2021-07-12 14:59:58 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-07-12 15:00:55 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.807.2021_SM w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy " w pozycji nr 125
2021-07-12 15:00:56 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-07-12 15:10:33 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.808.2021_SM w sprawie wydzierżawienia części działki numer 198/31 będącej własnością Gminy Żory" w pozycji nr 126
2021-07-12 15:10:34 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-07-12 15:11:34 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.809.2021_SM w sprawie przeznaczenia do zbycia prawa własności części nieruchomości położonej w Żorach" w pozycji nr 127
2021-07-12 15:11:36 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-07-12 15:12:31 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.810.2021_WPS w sprawie pokrycia kosztów związanych z realizacją zadania nałożonego na naszą Gminę - decyzja Wojewody Śląskiego nr ZKI.6330.2.2021 z dnia 11.06.2021 r." w pozycji nr 128
2021-07-12 15:12:33 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-07-12 15:13:29 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.811.2021_BPKS w sprawie udzielenia Żorskiemu Towarzystwu Kulturalnemu "Kontrapunkt" wsparcia z budżetu gminy w formie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie promocji miasta Żory pn. "Promowanie Miasta Żory popr" w pozycji nr 129
2021-07-12 15:13:30 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-07-12 15:35:42 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.812.2021_SM w sprawie wydzierżawienia części działek o numerach 1355/11 i 1356/11 będących własnością Gminy Żory" w pozycji nr 130
2021-07-12 15:35:43 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-07-12 15:36:40 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.813.2021_IMI w sprawie zgody udzielenia zamówienia o wartości do 130.000,00 zł netto i zawarcie umowy na wykonanie badania poziomu wód gruntowych na działkach nr 2434/130, 1622/130, 1626/130 oraz 1744/143" w pozycji nr 131
2021-07-12 15:36:43 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-07-12 15:37:38 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.814.2021_IN w sprawie zdzielenia zamówienia i zawarcia umowy na opracowanie projektu oświetlenia elewacji budynku pałacu w Baranowicach" w pozycji nr 132
2021-07-12 15:37:39 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-07-12 15:37:56 Dorota Dzięgielewska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "OR.0050.814.2021_IN w sprawie zdzielenia zamówienia i zawarcia umowy na opracowanie projektu oświetlenia elewacji budynku pałacu w Baranowicach" na "OR.0050.814.2021_IN w sprawie udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na opracowanie projektu oświetlenia elewacji budynku pałacu w Baranowicach"
2021-07-12 15:37:57 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-07-12 15:38:44 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.815.2021_ZZE w sprawie miany zarządzenia nr OR.0050.725.2021 z dnia 9.06.2021 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na modernizację źródeł ciepła" w pozycji nr 133
2021-07-12 15:38:45 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-07-12 15:39:13 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-07-12 15:48:59 Dorota Dzięgielewska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "OR.0050.815.2021_ZZE w sprawie miany zarządzenia nr OR.0050.725.2021 z dnia 9.06.2021 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na modernizację źródeł ciepła" na "OR.0050.815.2021_ZZE w sprawie zmiany zarządzenia nr OR.0050.725.2021 z dnia 9.06.2021 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na modernizację źródeł ciepła"
2021-07-12 15:48:59 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.816.2021_WPS w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 130 tyś. złotych na pokrycie kosztów związanych z realizacją programu profilaktyki zintegrowanej pn. "CUDER"" w pozycji nr 134
2021-07-12 15:49:40 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-07-13 11:21:36 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.817.2021_ZKG w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zawarcia umów na realizację zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego" w pozycji nr 135
2021-07-13 11:21:38 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-07-13 11:23:11 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.818.2021_SM w sprawie wydzierżawienia części działki numer 3734/76 z przeznaczeniem pod ogródek działkowy" w pozycji nr 136
2021-07-13 11:25:16 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-07-13 11:26:24 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.819.2021_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2021 r." w pozycji nr 137
2021-07-13 11:26:25 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-07-13 11:27:22 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.820.2021_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Miasta Żory na 2021 r." w pozycji nr 138
2021-07-13 11:27:23 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-07-13 11:28:17 Dorota Dzięgielewska Dodano załącznik o nazwie "OR.0050.820A.2021_SM w sprawie rozwiązania umowy wykonawczej z dnia 15 grudnia 2016 r. zawartej pmiędzy Gminą Miejską Żory a Zakładami Techniki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach" w pozycji nr 139
2021-07-13 11:28:18 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja
2021-07-13 11:33:10 Dorota Dzięgielewska Aktualizacja

Powrót

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij