„Wykorzystanie strategii siedmiu dźwigni skutecznej profilaktyki przez samorząd jako istotna część polityki młodzieżowej”,