Informację opracowuje się za rok 2019 zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z  dnia 27   sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.).

Żory, luty 2020 r.